weby pro nejsevernější čechy

Loreta Rumburk dosáhla rekordní návštěvnosti a připravuje akce na rok 2015

Rumburská Loreta dosáhla v roce 2014 rekordní návštěvnosti. Navštívilo ji 13 078 osob, o 48 % více než v roce 2013.Loreta Rumburk – vstupní budova (foto Jiří Stejskal) Vysokou návštěvnost barokní kulturní památky v Českém Švýcarsku ovlivnilo příznivé počasí i rozmanitá nabídka kulturních akcí, které pamatují na turisty, poutníky i dětské návštěvníky. Díky nim ožíval postupně restaurovaný architektonických skvost po celý rok. Vyhledávané byly zimní a letní večerní prohlídky při svíčkách a za doprovodu varhanní hudby, osvědčily se hravé prohlídky pro děti a prohlídky technického zázemí kulturní památky. Mariánské poutní místo nabízí pravidelné mše sv., v postním období pobožnosti křížové cesty a pobožnosti Svatých schodů. Loreta Rumburk je přístupná od úterý do soboty, od dubna do října od 10.00 do 17.00 h. Od listopadu do března od 9.00 do 16.00 h. Spravuje ji Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Při prohlídkách Lorety Rumburk mají návštěvníci k dispozici písemného průvodce v sedmi jazykových mutacích. Ve vstupní budově Lorety je přístupná Expozice církevního umění Šluknovska. Vstupné zůstává v roce 2015 na stejné výši – 50 Kč dospělí a 25 Kč děti a senioři. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné pro 2 dospělé a dvě a více dětí je 125 Kč. Loreta Rumburk má k dispozici česko-německo-polské webové stránky www.loretarumburk.cz.

Návštěvníci se v Loretě Rumburk mohou aktuálně seznámit s nově restaurovanou malířskou výzdobou kaple Nejsvětější Trojice, kaple sv. Josefa a malířské dekorativní výzdoby části ambitu. Restaurátorské práce budou pokračovat i v letošním roce. V plánu je obnova malířské výzdoby barokní kaple Pražského Jezulátka a kaple Panny Marie Lurdské. Až do Hromnic potrvá stávající výstava dětských betlémů v křížové chodbě a prezentace kostelního betléma v klášterním kostele sv. Vavřince. Obě výstavy zakončí mimořádná prohlídka v pondělí 2. 2. 2015. Od 28. 2. do 26. 3. 2015 je v ambitu Lorety Rumburk k vidění výstava Zaostřeno na Jizerky 2014. Putovní výstavu nejlepších snímků ze 4. ročníku fotografické soutěže připravila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor.

První letošní novinka se představí v dubnu o Velikonocích. V kapli Panny Marie Lurdské se ve středu 1. 4. 2015 poprvé postaví pašijový betlém. Figurky z papíru doplní architektura Jeruzaléma vyrobená z keramiky žáky Základní umělecké školy Rumburk. Pašijový betlém bude součástí prohlídky křížové chodby, v níž visí obrazy křížové cesty od Josefa Maschkeho z roku 1893. Pašijový betlém zobrazuje události od odsouzení po ukřižování Ježíše Krista.

Hlavní sezónu v Loretě Rumburk zahájí ve čtvrtek 2. 4. 2015 výstava Život kostelů Broumovska. V roce 2014 ji připravilo občanské sdružení Omnium, které ji premiérově představilo v Národním technickém muzeu v Praze. Barevné fotografie Jana Záliše přiblíží do 30. 5. 2015 deset barokních kostelů na Broumovsku z let 1709 – 1743 od architekta a stavitele Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

Další novinku přinesou červnové komentované prohlídky Rumburkem s průvodcem. Při hodinovém putování si zájemci prohlédnou architektonické zajímavosti města. Data prohlídek se zveřejní na webových stránkách www.loretarumburk.cz. V červenci a srpnu jsou na programu Hravé prohlídky Lorety pro děti od 5 do 11 let.

K nejrozsáhlejším autorským výstavním počinům roku 2015 v Loretě Rumburk patří česko-německá výstava Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska. Zatímco předchozí výstavy přibližovaly historii poutních míst a křížových cest Šluknovska, nová výstava dá od 7. 7. 2015 prostor obrazovému ztvárnění a příběhům. Je určena zvláště dětským návštěvním a všem, kdo mají rádi regionální pověsti. Návštěvníci se prostřednictvím komiksů seznámí s původně německými pověstmi. Ty vypráví o událostech, které doprovázely založení poutních kaplí, křížových cest v 17. až 19. století, kostelů a drobných sakrálních památek. Výstavu doplní česko-německá brožura, pracovní listy a lavičky pro čtení pověstí. Výstava bude v Loretě Rumburk k vidění do 31. 10. 2015, poté se představí v Česku a Německu.

Do rumburské Lorety Rumburk zavítá od 3. 11. do 28. 11. 2015 národní putovní výstava Má vlast cestami proměn 2015. Prostřednictvím srovnávacích fotografií před a po obnově připomene zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině České republiky.

V roce 2014 získala Loreta Rumburk významná ocenění. Barokní sakrální památka se stala jedním ze zastavení prestižní mezinárodní poutní stezky Via Sacra. Hudební a divadelní Loretánské slavnosti v Rumburku byly certifikované jako regionální zážitek a jsou nositelem značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®“. Za obnovu a restaurování byla Loreta Rumburk nominována na celostátní cenu Patrimonium pro futuro, kterou uděluje Národní památkový ústav. Od občanského sdružení Síť mateřských center obdržela Loreta Rumburk ocenění Společnost přátelská rodině a od Oblastní akademie pracovníků v kultuře na Šluknovsku ocenění Zlatá múza severu. Památková komora České republiky ocenila vydání tiskovin pro dětské návštěvníky Lorety Rumburk.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Přehled akcí v Loretě Rumburk v roce 2015

Výstavy v ambitu

• 29. 11. 2014 – 02. 02. 2015, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. Výstava betlémů dětí z mateřských a základních škol v ambitu, více www.loretarumburk.cz

• 28. 02. – 26. 03. 2015, Zaostřeno na Jizerky 2014. Výstava nejlepších snímků ze 4. ročníku fotografické soutěže. Připravila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, více http://jizerky.ecn.cz

• 02. 04. – 30. 05. 2015, Život kostelů Broumovska. Deset barokních kostelů na Broumovsku v barevných fotografiích Jana Záliše. Kostely z let 1709 – 1743 byly postaveny podle plánů barokního architekta a stavitele Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Připravilo občanské sdružení Omnium, více www.omniumos.cz

• 05. 06. – 30. 06. 2015, Barokní malíři Nizozemí očima 20. století. Výstava obrazů ing. Jiřího Beneše. Vernisáž v pátek 5. 6. 2015 od 17.00 h., více www.loretarumburk.cz

• 07. 07. – 31. 10. 2015, Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska. Komiksové putování po sakrálních památkách Šluknovska. Pověsti poutních kaplí a křížových cest v obrazech. Pořádá ŘKF Rumburk, více www.loretarumburk.cz

• 03. 11. – 28. 11. 2015, Má vlast cestami proměn 2015. Národní putovní výstava přibližuje zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině České republiky. Připravila Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., více www.cestamipromen.cz

• 28. 11. 2015 – 02. 02. 2016, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince, výstava kostelních jesliček z roku 1922, více www.loretarumburk.cz

Kulturní akce

• úterý 06. 01. a 20. 01. 2015, 18.00-19.00 h., Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách a s vůní svařeného vína. Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní. Prohlídka klášterního betléma a hra na varhany, více www.loretarumburk.cz

• středa 01. 04. 2015, 17.00-18.00 h., Komentovaná prohlídka křížové cesty a kaple Svatých schodů, představení pašijového betléma, více www.loretarumburk.cz

• pátek 15. 05. 2015, 20.00-23.00 h., Loretánská noc 2015, hudební vystoupení, výtvarné dílny pro děti a čtení regionálních pověstí. Pořádá se v rámci Festivalu muzejních nocí 2015, více www.loretarumburk.cz

• pátek 29. 05. 2015, 17.00-20.00 h., Noc kostelů 2015, prohlídka, hra na varhany, ztišení a meditace, více www.loretarumburk.cz

• červen 2015, Rumburkem s průvodcem. Komentované prohlídky architektonických zajímavostí města. Sraz před Loretou Rumburk, více www.loretarumburk.cz

• sobota 27. 06. a 04. 07. 2015, 10.00-11.30 h., Prohlídky technického zázemí Lorety Rumburk. Komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor od střechy po kryptu, více www.loretarumburk.cz

• červenec-srpen 2015, Večerní prohlídky Lorety a kostela sv. Vavřince při svíčkách, komentované prohlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba, více www.loretarumburk.cz

• 27. 06. – 29. 08. 2015, Prohlídka Lorety Rumburk pro děti. Hravé seznámení s loretánským příběhem. Pro děti od 5 do 11 let. Od úterý do soboty od 15.00 h., více www.loretarumburk.cz

• sobota 12. 09. 2015, 10.00-17.00 h., Loretánské slavnosti 2015, celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče, výročí posvěcení loretánské kaple. Regionální zážitek Českosakého Švýcarska se pořádá v rámci Dnů evropského dědictví, více www.loretarumburk.cz

• sobota 28. 11. 2015, 9.00-16.00 h., Zahájení adventu 2015 v Loretě, prezentace betléma v kostele sv. Vavřince, výstava dětských betlémů, žehnání adventních věnců, ukázky nově restaurovaných prostor, více www.loretarumburk.cz

• prosinec 2015 a leden 2016, Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách a s vůní svařeného vína, komentované prohlídky, rorátní zpěvy, varhanní hudba, prohlídky betléma, více www.loretarumburk.cz

Církevní akce

• každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h. mše svatá v loretánské kapli

• pátek 27. 02. až 27. 03. 2015, 17.00-17.45 h., Pobožnost křížové cesty v ambitu

• pátek 03. 04. 2015, 15.00-16.00 h., Pobožnost Svatých schodů

• sobota 01. 08. 2015, 10.00-17.00 h., Odpustková církevní slavnost Porciunkule

• neděle 09. 08. 2015, 9.30 h., Pouť ke sv. Vavřinci v kostele sv. Vavřince

• sobota 12. 09. 2015, Slavnost výročí posvěcení loretánské kaple, pobožnost Svatých schodů

Koncerty v kostele sv. Vavřince

• sobota 17. 10. 2015, 18.00 h., Koncert ke cti sv. Lukáše v ambitu Lorety

• úterý 22. 12. 2015, 16.30 h., Adventní koncert sboru Šenováček a Tyršovské zvonky

• sobota 26. 12. 2015, 17.00 h., J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše. Účinkuje Vilémovský chrámový sbor za doprovodu hudebníků Šluknovského výběžku