weby pro nejsevernější čechy

Inkubace jiker lososů obecných

Lososi se líhnou v inkubátorech a umělých hnízdech.Foto: Rakouský odborník Georg Holzer připravuje inkubační schránku na umístění do koryta Kamenice v národním parku České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov České Švýcarsko, 9. 1. 2015 − Deset tisíc lososích jiker se od čtvrtka, 8. ledna 2014, líhne v inkubátorech umístěných do říčky Kamenice v národním parku České Švýcarsko. Dalších osm tisíc jiker odborníci umístili do takzvaných umělých hnízd. Správa národního parku tak ověřuje další postupy, které mají usnadnit návrat lososů obecných do českých vod. Lososi se dříve v českých vodách vyskytovali běžně, kvůli příčným stavbám na Labi a velkému znečištění vod však byli vyhubeni. Snahy o jejich repatriaci, které zahájil Český rybářský svaz, probíhají od roku 1998. Jádro návratového programu spočívá v každoročním jarním vypouštění plůdku lososa obecného[1]. Tato aktivita byla od roku 2008 doplněna o podzimní vypouštění odrostlejších rybiček[2]. V posledních letech jsou však testovány také další přístupy, které by mohly přispět ke stabilizaci stávající populace lososů. 

„Vzhledem k tomu, že na Kamenici nemáme vlastní líheň, jsme zatím odkázáni na plůdek a rybičky z jiných líhní, napájených jinou vodou,” říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Inkubační schránky a umělá hnízda umožňují jikrám a rybičkám vývoj v jejich přirozeném prostředí, mohly by proto mít lepší výchozí podmínky pro život v řece. A to by se v příštích letech mohlo také odrazit ve vyšším počtu navrátilců do Kamenice.”

Inkubační schránky s lososími jikrami byly v Českém Švýcarsku prvně vyzkoušeny již loni, přičemž úspěšnost líhnutí jiker přesáhla 95 %. Jedná se o schránky se dvěma komorami, z nichž jedna se plní jikrami a druhá slouží vykuleným rybičkám jako bezpečné útočiště do doby, než je lidé ze schránky vypustí do toku. Tyto schránky se zakopávají do říčního koryta. Pokud se podaří úspěšnost inkubačních schránek prokázat také letos, bude je možné zařadit jako pevnou součást návratového programu. Větší roli by v budoucnu mohly sehrát také takzvaná umělá hnízda, jejichž využití správa letos testuje poprvé. Jedná se o uměle vytvořené jamky v korytě řeky, které se naplní dávkou jiker a uzavřou hrubým štěrkem. Podle zkušeností odjinud[4] je sice míra úspěšného líhnutí jiker nižší, rybičky však hnízda mohou opustit bez asistence člověka.

Do vodních toků v Českosaském Švýcarsku se od roku 2002 každoročně vrací v průměru desítky lososů. Populace však stále není dostatečně silná na to, aby se obešla zcela bez lidské pomoci. Proto musí být člověkem nadále posilována do doby, než bude schopna udržet se sama.

Lososům pomáhá také veřejnost

Od roku 2009 lososům pomáhá také veřejnost, a to v rámci projektu Návrat lososů, který spustila správa národního parku společně s dalšími partnery[3]. Lidé rybičky adoptují prostřednictvím DMS zprávy, na podzim se pak mohou také zúčastnit samotného vypouštění rybiček. Podrobnosti na www.navratlososu.cz.

Jak adoptovat lososa: Lidé mohou lososa adoptovat zasláním krátké textové zprávy ve tvaru DMS(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 28,50 Kč. Adoptivní rodiče mohou lososy adoptovat také celoročně, zasláním SMS ve tvaru DMS(mezera)ROK(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. V takovém případě bude dárci po dobu jednoho roku každý měsíc odečtena částka 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží dvanáctkrát 28,50 Kč. Bližší informace o DMS sbírkách na www.darcovskasms.cz.

Poznámky:
[1] Jarní vypouštění plůdku lososa obecného zahájil v roce 1998 Český rybářský svaz.
[2] Podzimní vypouštění půlročních rybiček zahájila v roce 2008 Správa NP České Švýcarsko.
[3] Hlavními partnery projektu jsou Správa NP České Švýcarsko, Český rybářský svaz, MAKRO Cash & Carry a obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.
[4] Podle zkušeností rakouských odborníků Georga Holzera a Manuela Hinterhofera s jikrami jiných druhů ryb se úspěšnost líhnutí v umělých hnízdech pohybuje mezi 25 až 30 %.