weby pro nejsevernější čechy

Kudy kam ve 28. týdnu (nejen) ve Výběžku

I my, kteří zůstáváme ve Výběžku a nejedeme se přebarvovat do Ostravy, máme celou řadu možností se vyžít kulturně, nekulturně a sportovně.
Pokud začneme odzadu, celou neděli 15. července 2012 můžete strávit na varnsdorfském Mašíňáku. Tady se bude konat tradiční BARTYS triatlon (sedmý ročník). Podrobnosti v kalendáři nebo na triatloňáckém webu. Ovšem nemusíte se obětovat tolik, jako někteří fotografové, kteří pro svůj záběr klidně obětují obuv i ošacení…

Já si ale dozajista odskočím odpoledne do Filipova, kde bude už třetí varhanní koncert, tentokrát bude hrát Jan Kalfus.

Zpět k sobotě, která je poněkud pestřejší. Už ráno 14. července 2012 začíná 41. ročník turnaje v minikopané Putovní květ ve Vilémově. Pár podrobností zde:

Za zájmu 25 mužstev nejen ze Šluknovského výběžku byl v pořadí již 41. ročník turnaje v minikopané o Putovní Květ ve Vilémově již předem rozlosován. Pořadatelé nakonec  rozdělili týmy do pěti skupin po  pěti mužstvech, kam byla do čela nasazena nejlépe se umístivší mužstva z posledního ročníku. Nejvzdálenější týmy přijedou z Prahy ! Je zde i poměrně hodně nových týmů a samozřejmě známé týmy z okolí, které patří ke stabilním účastníkům každý rok.  V některých mužstvech se objeví výrazné osobnosti s ligovými zkušenostmi, takže se máte všichni určitě nač těšit. Hraje se na čtyřech travnatých hracích plochách. Vloni vyhrál  tým Bílá Vdova Varnsdorf, který bude chtít zajisté titul obhájit i v letošním ročníku. 

S k u p i n y :

A –  začátek v  9,00 h – Bílá Vdova, Ráj Poutníků, Hapťák, 1.FC Polnohospodár, Šmoulové

B –  začátek v  9,00 h – F.C.Louka Košťany, Body zdarma, Komáři, Ferneťáci, FC Čápi

C –  začátek v  9,00 h – JPS Gastro, FC Gang Bang, Lvi Děčín, Pink Panters, Fajn Klub Teplice

D – začátek v  9,00 h – FK Český Dub, Kádě 5000, FC Pejsek, FC Nica, Házenberg

E – začátek v  9,20 h – Stolspol Liberec, Gromiho tlupa, SC Veltěž „B“, Nezmaři, Loosy

Hraje se systémem každý s každým ve skupinách – 2 x 8 minut. Ze skupin postoupí přímo do Play off první tři mužstva a jedno nejlepší na čtvrtém místě. Následuje K.O. systém až do finále a zde se již bude hrát – 2 x 10 minut !!! V případě remízy budou následovat od Play off vždy 5 penalt různých hráčů a při jejich plichtě pak K.O. s event. možností využití pouze jediného hráče.  

Všichni účastníci obdrží orientační rozpisy s časovými údaji den předem elektronickou poštou nebo je vyrozumíme telefonicky.  Turnaj budou řídit delegovaní rozhodčí z Libereckého kraje a hrát se bude podle zjednodušených pravidel minikopané.

Pořadatelé zajistili hodnotné ceny pro první čtyři mužstva a také vyhodnotí nejlepší jednotlivce – hráč, brankář, střelec a rozhodčí. Kvalitní občerstvení je po celý turnaj zajištěno ve stáncích u hrací plochy !!! 

Bližší informace k rozlosování a celému turnaji Vám rádi podají funkcionáři pan Adolf – mobil 605162405 nebo pan  Sklenář –  mobil 602133059.

Pořadatelé věří, že turnaj proběhne v duchu Fair Play. Zváni jsou i všichni fanoušci kvalitního sportu nejen z Vilémova, ale i ze širokého okolí.

Účastníci této velkolepé a populární akce budou mít možnost nahlédnout do fotokronik všech dosud odehraných turnajů a vidět také mnoho dalších fotek z bohaté historie minikopané i velké kopané ve Vilémově.  Finále je naplánováno okolo 15,00 hodin.

Můžete také zaskočit do varnsdorfské Kotliny, kde se bude v sobotu hrát přeložený Březňák Cup, každoroční prestižní fotbalové klání hospodských výběrů, pokud dáte přednost menšímu míčku, na tenisových kurtech v tomtéž městě začíná Memoriál J. Malinovského, 32. ročník celostátního turnaje registrovaných hráčů bez rozdílu věku ve dvouhrách a čtyřhrách.

Kdo nemusí sport, může se poučit o historii ve Šluknově. Tady bude v 10.00 hodin slavnostně zpřístupněna nová expozice v 2. patře šluknovského zámku – „Šluknovsko, vojenští vysloužilci a Velká válka“.  V rámci programu se uskuteční v 10.30 hod. v kulturním domě přednáška Radka Andonova a Hynka Domalípa „Něco málo o c. k. armádě, Velké válce a vojenských vysloužilcích“.

Opět pár podrobností:

Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české připravil pro zájemce o historii novou a náplní neobvyklou expozici v prostorách 2. patra šluknovského zámku. Slavnostní otevření proběhne tuto sobotu, 14. července 2012 v 10.00 hodin.  Expozice mapující obecně nepříliš známou kapitolku historie bude průběžně doplňována a obměňována, v závislosti na nových objevech souvisejících s regionem. Zajímavé dokumenty a fotografie jsou logicky propojeny řadou trojrozměrných exponátů z vlastnictví členů svazu. Stálá expozice bude v sobotu obohacena o jedinečnou výstavku, přístupnou pouze v den zahájení, představující střelecké dekorace z období Rakouska – Uherska (Pozor, z důvodu konání svatby v prostorách šluknovského zámku je přístupná pouze do 12.15 hodin!). Pro návštěvníky akce je v Domě kultury po otevření expozice připravena od 10.30 hodin obsažná hodinová přednáška Radka Andonova a Hynka Domalípa „Něco málo o c. k. armádě, Velké válce a vojenských vysloužilcích“, která bude zlatým hřebem slavnostního dopoledne. Touto osvětovou akcí bude i široká veřejnost blíže seznámena nejen s tématem první světové války ve vztahu k regionu, ale také s nejaktuálnějšími informacemi o činnosti svazu a jeho akcích. Doprovodné promítání s jistotou přinese návštěvníkům řadu nových poznatků. Organizátoři jsou připraveni zodpovědět veškeré dotazy týkající tématu vysloužilců a období první světové války v regionu.  Návštěvníci se mohou seznámit i s nejnovějším projektem, jímž je obnova válečných hrobů na šluknovském hřbitově a jako doplněk přínosného dopoledne mohou zájemci zavítat k cennému pomníku obětem první světové války od věhlasného architekta Fritze Lehmanna, rodáka ze Šluknova, na úpatí Křížového vrchu. 

Svaz c. k. vojenských vysloužilců pořádá různé záslužné akce. Vzpomeňme slavnostní odhalení pomníku padlým první světové války v Novém Hraběcí, které se uskutečnilo za hojné účasti veřejnosti a hostů 26. 5. 2012 při příležitosti 90. výročí od vzniku pomníku.

Veřejnost se s činností spolku může seznámit na stránkách www.vyslouzilci.cz. Záběr svazu je velmi široký a pro realizaci mnoha záslužných projektů je nutná podpora veřejnosti, a to nejen ta hmotná. „Spolek de facto obnovou válečných hrobů a památníků výrazně pomáhá při obnově místní krajiny. Členové se cíleně snaží kontaktovat starousedlíky a skládat tak mozaiku o zapomenutých tématech minulosti ne až tak dávné. A máme za sebou řadu úspěšných zásahů a pro region důležitých objevů“, uvádí Milan Vašíček.  „Litera zákona o udržování válečných hrobů hovoří ke všem dosti jasně, avšak stále panuje názor, že by bylo výhodnější přesunout péči o ně právě na podobné nadšence jako jsme my. Obnově válečných hrobů a pátrání po stopách minulosti věnujeme nezištně veškerý volný čas, ale finanční podporu potřebujeme“, doplnil pan Vašíček. I přes získané finanční prostředky z grantových projektů, které jsou cele věnovány ve prospěch smysluplných obnov, je vítána nehmotná podpora veřejnosti, stejně jako poskytnutí badatelských materiálů ze soukromých rodinných sbírek.  Jak doplňuje Václav Hieke (předseda KČT Krásná Lípa), který se nyní intenzivně věnuje přípravám slavnostního odhalení památníku obětem první světové války v Zahradách 22. září 2012 a se členy svazu vysloužilců úzce spolupracuje: „Pozice lidí, kteří se dnes snaží o něco smysluplného je opravdu nelehká. Ještě nemáme pomník v Zahradách odhalen a již došlo ke zcizení zeleně a poškození lavičky. Proto si vycházíme se svazem vysloužilců vzájemně vstříc a podporujeme své akce.„ 

Ester Sadivová a Milan Vašíček, 12. 7. 2012

Klub vojenské historie o. s.

Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české 

Císařský 100

Šluknov 407 77

IČ: 22757961

Bankovní spojení pro příjem darů: 6989466001/5500 , Raiffeisenbank

Bližší informace podá: Milan Vašíček, GSM 602 860 375, www.vyslouzilci.cz, e-mail: vasicek@vyslouzilci.cz

Tiskový mluvčí: Radek Andonov, GSM 777 339 717, e-mail: poaman@volny.cz

Tip na doprovodný výlet od svazu vysloužilců: Památník obětem první války od věhlasného architekta Fritze Lehmanna na Křížovém vrchu.  Lehmann dnes není v širším povědomí architektem příliš známým, ba dokonce ani mezi německými starousedlíky. Pocházel ze Šluknova, narodil se 18. 7. 1889 Antonu Lehmannovi a Anně, rozené Maderové.  Jeho tvorbu v rodném městě důstojně reprezentuje expresionismem čišící pomník padlým první světové války. (Mnozí jej neprávem ztotožňují s nacistickou érou, proto v jejich očích nenachází patřičný obdiv.) Není bez zajímavosti se u pomníku zastavit. A to z několika důvodů. Kdo památník spatřil, nikdy nezapomene na výraz klečícího muže – rytíře, jehož tíží povinnost bojovat (za císaře), drtí tíha nebes, ale země se brání jeho oběti. Tak odolává, ničen prostorem mezi dvěma světy, nemohouce ani žít, ani zemřít, jen statečně snášet těžkost lidského údělu ve válečném běsnění. Jeho výraz je jiný při pohledu ze strany i zepředu, což podtrhuje účinek na vnímatele. Dílo velkolepé, vhodně umístěné na Křížovém vrchu proslaveném jednou z nejstarších křížových cest výběžku. Památník padlým měří 9 m a na osmi kamenných deskách jsou vytesána jména 185 obětí Velké války ze Šluknova. Rytíř je dílem profesora Riebera z německé Vysoké školy technické. Architektonicky velmi netradičně vyřešený památník do padnoucího celku vyprojektoval právě Lehmann. Ke zhotovení byl použit Syenit a dodavatelskou firmou byl W. Spölgen z Království. Nadčasové poselství „Treue um Treue“ – „Věrnost pro věrnost“ – promlouvá až k nám. Dne 22. září 1928 byl památník pod patronátem Spolku veteránů a továrníka Roberta Webera odhalen. Zda byl tehdy Lehmann přítomen, o tom se již pravděpodobně nedozvíme.

Trocha historie čeká i ve Chřibské, kde bude v 16:00 vernisáž výstavy Město Chřibská na historických mapách.

Komu nic neříká historie, má také šanci. Ve 13:00 začíná v sobotu XXIX. ročník rodea v Království u Šluknova (stejně jako loni s ukradenou fotkou na plakátě).

A současně s rodeem se ve Starých Křečanech otevírá tradiční pouť.