weby pro nejsevernější čechy

Nezaměstnanost ve výběžku klesá, důvody k optimismu však nejsou

Pokles nezaměstnanosti na Šluknovsku pod patnáct procent v říjnu tohoto roku nejsou důvodem k optimismu. Podle ředitele rumburské pobočky Úřadu práce Jana Nykodýma nelze zatím očekávat větší oživení na trhu práce.„Máme před sebou několik měsíců, kdy pravidelně každým rokem nezaměstnanost roste a kdy v lednu a únoru kulminuje nejvíce. Současný pokles může vypadat na první pohled hezky, ale je předčasné hýřit nějakým optimismem,“ varuje  Jan Nykodým. O jeho slovech svědčí i zkušenosti z minulých let. Koncem roku většina firem zastavuje sezónní práce, například v lesích, zemědělství a stavebnictví. Začátek roku je naopak poznamenám nárůstem nezaměstnaných poté, kdy jim k poslednímu dni v roce končí pracovní poměr. Úředníci na Úřadu práce v Rumburku mají ještě dodnes v živé paměti dva hektické dny před dvěma roky kdy přijali do evidence přes pět set nově nezaměstnaných.

Záchranu nemůže přinést ani systém veřejně prospěšných prací, který má jen omezené kapacity a systém veřejné služby, kterou zavádí  a využívají některá města, se do evidence  úřadů práce nezapočítává.

Zatím se nedá předpokládat, kdy dojde k oživení pracovních trhů ve Šluknovském výběžku. Úřad práce má sice informace, že některé firmy se začínají zvedat, a ví i o potížích jiných. Ale to co platí dnes, zítra platit nemusí a proto nelze zatím vytvářet nějaké zasvěcené soudy.

Zatím je jisté jen to, že do evidence nezaměstnaných na okrese Děčín bylo během října zaevidováno 937 uchazečů a 964 jich bylo vyřazeno. Z 24 lidí, kteří patří mezi ty šťastné, kterým se podařilo najít v říjnu práci, je 21 ze Šluknovského výběžku.

Na celém okrese je nyní 138 volných pracovních míst a na každé z nich se hlásí téměř 73 uchazečů o zaměstnání.

1 2Následující stránka