weby pro nejsevernější čechy

Do řeky Kamenice bylo vypuštěno osm tisíc malých lososů

Zaměstnanci Správy NP České Švýcarsko za pomoci kolegů z partnerských organizací vysadili do řeky Kamenice osm tisíc malých lososů. Cílem akce je navrácení dříve již zcela vyhubeného lososa obecného (Salmo salar) do přírody Českého Švýcarska. Podzimní vysazování odrostlejších ryb o velikosti zhruba 10 centimetrů, které doplňuje pravidelné jarní vypouštění lososího plůdku, bylo poprvé realizováno v loňském roce.  „Program zaměřený na reintrodukci lososů do našich vod běží od roku 1998 a již několikrát byl zaznamenán návrat těchto tažných ryb,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko, a dodává: „Jedná se takřka o učebnicový příklad, jak obtížné je napravit škody na přírodním prostředí, které člověk v minulosti způsobil během velmi krátké doby.“ K vyhubení lososů vedly především nevhodné vodní stavby znemožňující jejich návrat do domovských vod, v souběhu se znečištěním řek. O nápravu od roku 1998 usiluje Český rybářský svaz. Po vzniku národního parku v roce 2000 se Správa NP České Švýcarsko do původně desetiletého programu rybářského svazu zapojila. Program přináší své výsledky v podobě návratu lososů, jejich populace však ještě není dostatečně silná, aby bylo možné program přerušit. Proto Správa NP České Švýcarsko hledá cesty, jak jej dále rozvíjet a financovat.

Letošní podzimní vysazování malých lososů financuje Správa NP České Švýcarsko dílem z vlastních prostředků, dílem také z prostředků poskytnutých dárci z podnikatelské sféry. K pokračování projektu přispěje také partnerství, které Správa NP České Švýcarsko uzavřela s firmou King Oscar a která podpoří program nejen finančně, ale také marketingově. Díky tomuto partnerství se poprvé bude do projektu moci zapojit i veřejnost, která získá možnost prostřednictvím DMS zpráv lososy adoptovat. Bližší informace k adopcím lososů získají zájemci na internetových stránkách www.navratlososu.cz.  
„Každá firma by se měla radovat z možnosti spojit své jméno s opravdu užitečným projektem ve svém oboru. Jsem rád, že po deseti letech na českém trhu se nám podařilo toto naplnit. Zároveň musím vyjádřit uspokojení nad tím, že jde o pomoc partnerskou, která přesahuje finanční zapojení. Věřím, že náš příspěvek bude inspirující a adopční program Návrat lososů získá sympatie občanů,“ říká Radek Hovorka, zástupce značky konzervovaných ryb King Oscar pro střední Evropu. 
Finanční náklady na podzimní vypouštění lososů se pohybují ve výši 200 tisíc Kč. Správa NP České Švýcarsko se na financování podílí zhruba 60 procenty, zbývajících 40 % poskytli dárci z firemního sektoru. Správa NP České Švýcarsko dárcům děkuje.