weby pro nejsevernější čechy

Na lososy lidé přispěli již 12 tisíc

Projekt adopcí lososa obecného, který byl spuštěn k 15. prosinci 2009, podpořili dárci prostřednictvím DMS zpráv za měsíc a půl trvání, tedy ke konci ledna 2010, již částkou 11 998 Kč. To odpovídá adopci celkem 444 lososů. Finanční prostředky shromažďuje Správa NP České Švýcarsko na podzimní vypouštění lososů do řeky Kamenice.   „Každá dárcovská SMS představuje jednoho adoptovaného lososa,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy NP České Švýcarsko, a dodává: „Obzvláště máme radost z toho, že lidem v České republice není příroda lhostejná a aktivně podporují návrat dříve vyhubených druhů. Za to jim patří veliký dík. Věříme, že nám dárci nadále zachovají přízeň a pomohou s financováním tohoto jedinečného programu.“ 
Podzimní vypouštění lososů do řeky Kamenice je doplňkový program k tradičnímu jarnímu vypouštění lososího plůdku. Na podzim jsou vypouštěny odrostlejší rybičky, které narozdíl od plůdku pro řadu predátorů již nejsou atraktivní a lze předpokládat, že jejich naděje na přežití je vyšší. Po vypuštění mladí lososi nejprve jeden až dva roky setrvávají ve svém novém domově, poté se vydají na cestu do Atlantiku. Přeživší lososi se pak pokusí o návrat do domovských vod, aby zde založili novou generaci. Reintrodukčního program v minulosti již přinesl výsledky v podobě opakovaných návratů těchto pozoruhodných ryb. 
Projekt dárcovských SMS zpráv připravila Správa NP České Švýcarsko ve spolupráci s dalšími partnery a dárci z firemního sektoru, s cílem většího zapojení veřejnosti nejen do obnovy naší přírody, ale také do vědomého rozhodování o jejím osudu.  
Jedním z iniciátorů projektu je tradiční značka konzervovaných ryb King Oscar. Její zástupce pro střední Evropu Radek Hovorka říká: „Losos nese výrazný nádech dobrodružství, určité divokosti. Lidé ho trochu obdivují a chtějí žít v zemi, ve které je možné ho v přírodě spatřit.“ 
Lidé mohou přispívat průběžně po dobu tří let. Prostředky ze sbírkového účtu spravovaného obecně prospěšnou společností České Švýcarsko budou čerpány vždy na podzim, výhradně na nákup lososů.  

Jak se mohou lidé do programu zapojit? 
Lidé mohou adoptovat svého lososa zasláním DMS ve formátu DMS(mezera)NAVRATLOSOSU na číslo 87 777. Cena dárcovské SMS je 30 Kč, z toho 27 Kč bude připsáno na sbírkový účet a 3 Kč jsou náklady operátora. Bližší informace zájemci najdou také na internetových stránkách www.navratlososu.cz, kde si mohou mimo jiné zdarma stáhnout také tapetu na mobilní telefon. Informace o průběhu sbírky najdou dárci také na stránkách Správy NP České Švýcarsko, www.npcs.cz.