weby pro nejsevernější čechy

Šluknovsko rok po nepokojích: do ulic tentokrát vyšli starostové

Starostové měst a obcí Šluknovského výběžku stanuli dnes (19. 7. 2012) před svými občany v Zámeckém parku ve Šluknově, aby se jim zpovídali ze svých úspěchů a neúspěchů při řešení problematické sociální a bezpečnostní situace v regionu rok po vzplanutí nepokojů na Šluknovsku. Při svých projevech zdůraznili, že by moli vyřešit věcí daleko víc, kdyby se mohli opřít o pomoc státu a vlády.
„Vyčerpali jsme většinu našich možností, ale dál už nemůžeme jít. Narážíme totiž na legislativní limity, které nám dál neumožňují problematickou situaci řešit,“ tvrdí Martin Schulz, starosta Doubice.

Limity, o nichž hovoří, a zákonné nedostatky a obtíže, pojmenovali starostové v minulém roce při sestavování tzv. Šluknovského desatera, tedy deseti legislativních návrhů, které by mohly pomoci problémy sociálně vyloučených lokalit řešit.

Bohužel vláda, které byly tyto návrhy předloženy, a de facto, z jejíž iniciativy se setkání starostů s legislativci uskutečnilo, toto desatero neplní, nebo ho plní velmi vágně. Z deseti bodů se dá hovořit pouze o třech, které splněny byly, o ostatních se podle starostů buď jen mluví, nebo mlčí.

„Jsme otráveni tím, že vláda řádně nevykonává své povinnosti, neplní sliby, neřeší problémy, je netečná vůči volání o pomoc občanů tohoto státu, neslyší jejich rozezlené hlasy.

Vláda ignoruje občany této země! A to je to, k čemu my, starostové města a obcí Šluknovska již déle nemůžeme mlčet,“ zdůrazňují ve svém prohlášení.

Starosty nejvíce například rozčiluje, že nemají ze strany státu žádnou podporu pro snižování nezaměstnanosti v regionu. „Potřebujeme podporu pro podnikatelskou sféru, lepší systém pobídek, více možností pro podnikatele, jak a proč do regionu investovat. Zároveň požadujeme více míst na veřejně prospěšné práce pro osoby těžko zaměstnatelné.“

„Byly doby, kdy jsme v tomto režimu zaměstnávali u nás ve městě až devadesát osob. Dnes jich můžeme díky vládě a její „podpoře“ zaměstnat sotva deset,“ nešetří kritikou krásnolipský starosta Zbyněk Linhart.

A další starostové se přidávají. „Chybí zákon o výkupu kovů, zamezující výkup od fyzických osob, čímž by se zamezilo krádežím kovů. Chybí rejstřík přestupků, jímž by bylo možné lépe dopadnout a postihnout pachatele drobné kriminality,“ vysvětluje starosta Jiřetína pod Jedlovou Josef Zoser.

Starosta z Lipové Pavel Svoboda požaduje větší pravomoci pro polici a důslednější řešení drogové kriminality, všichni do jednoho pak požadují posílení obvodních policejních služeben o další policisty, zjednodušení administrativy a možnost policistů více pracovat v terénu než u psacího stolu.

Varnsdorfský starosta Martin Louka se „obul“ do systému sociálních dávek na bydlení, který spíše než nájemníkům, pomáhá nezřízenému zbohatnutí majitelům bytů a nemovitostí, ale také spekulantům s nemovitostmi a levným bydlením.  „Systém je špatný a vede nájemníky k dalšímu zadlužování. A pak v těchto místech rozmáhá lichva, prostituce a kriminalita,“ zaznělo z tribuny.

„O všech těchto problémech vláda ví nejméně šest let, kdy prohlásila Šluknovsko vyloučenou lokalitou. Ví to zcela jistě od minulého roku, kdy tyto problémy vyvrcholily sérií sociálních nepokojů, ale do dnešního dne neudělala nic pro jejich řešení. A pokud ano, tak to byla řešení neefektivní a neúčinná,“ upozorňují starostové Šluknovska, kteří zároveň volají po dialogu s premiérem a vládou.

Pokud premiér koná, tak jak tvrdí, chtějí starostové vědět, co koná, kdy to dokoná a co z toho nakonec bude.

Ale zatím narážejí jen na mlčení ze strany vlády, na zavřené dveře Strakovy akademie nebo na arogantní odfrknutí vládních činitelů přes média.

„Ignorace ze strany vlády a jejích orgánů vůči nám je však i nadále jediným pevným bodem v našem vesmíru. Premiér neodpovídá na naše dopisy a na naše výzvy. Ministři mlčí.

Většina slibů, které nám byly v loňském roce dány, zůstala nesplněna.

Situace na Šluknovsku se neustále zhoršuje (česky a stručně: klesá tržní hodnota Šluknovského výběžku) a naděje na zlepšení je v nedohlednu,“ zdůrazňují starostové.

Zdali se postoj premiéra Nečase vůči nim po tomto veřejném protestu změní, zdali s nimi zahájí komunikaci, zdali s nimi najde společnou řeč, to je otázkou, na kterou může odpovědět jedině on – premiér Petr Nečas.

Bohužel, v tuto chvíli je tento volaný pro Šluknovsko nedostupný.

Další materiál a fotky z protestu najdete tady, celé tiskové prohlášení starostů a šluknovské desatero najdete pod článkem.

Tagy