weby pro nejsevernější čechy

Výroční den zjevení Panny Marie v bazilice ve Filipově

Ve čtvrtek 13. ledna 2010 ve 4.00 hod. se v bazilice ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše. Hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Bohoslužby se má zúčastnit i na čtyřicet koncelebrujících kněží z Čech a Německa. Poutní chrám spravovaný Římskokatolickou farností Jiříkov se nalézá ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní hranici se SRN. Nejmladší mariánská svatyně v litoměřické diecézi se od svého počátku v roce 1866 těšila velké úctě věřících. Slavností poutní mši navštěvují každoročně o mrazivém lednovém ránu stovky věřících z Čech, Německa i Slovenska.

Většina poutníků do baziliky ve Filipově přijede autobusem. Další se na cestu vydávají pěšky. Noční pěší pouť začíná o půlnoci u katolické fary ve Šluknově, odkud poutníci společně vychází na cestu. Pokud se sejde dost poutníků v Rumburku, odcházejí o 2.00 hodině ranní od rumburské katolické fary z Dobrovského nám. „Slavnostní poutní mše v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se koná ve výroční den zázračného uzdravení Magdalény Kade,“ uvedl páter Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Jiříkově, Rumburku a okolí. Po slavnostní poutní mši ve 4.00 hod. v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově následuje v 9.00 hod. mše sv. v německém jazyce. V 10.30 hod. se koná mše sv. v českém jazyce a v 17.00 hod. pak česko- německá mše sv.

„V domku čp. 63 ve Filipově žila těžce nemocná tkadlena Magdaléna Kade (5. 6. 1835 – 10. 12. 1905). Ve 4.00 hodiny nad ránem dne 13. 1. 1866 se Magdaléně při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Dosud nevyléčitelně nemocná Magdaléna byla dalšího dne zcela zdráva a znovu mohla začít pracovat. K „milostnému domku“, místu zjevení Panny Marie a zázračného uzdravení, začaly putovat zástupy lidí,“ připomíná historii zjevení farář Jozef Kujan z Římskokatolické farnosti Jiříkov. Ve 30. letech 20. století patřila bazilika ve Filipově k nejnavštěvovanějším mariánským poutním místům v diecézi. O poutní místo pečovali do roku 1950 řeholníci z kongregace redemptoristů.

Časy bohoslužeb v bazilice ve Filipově (12. 1.-20. 1. 2010):

středa 12. 1. 2011, 17.00 hod., večerní mše sv.

4.00 hod. (hlavní celebrant litoměřický biskup Mons. Jan Baxant)

9.00 hod. (v německém jazyku)

10.30 hod.

17.00 hod

Oktáv zjevení: 14. 1. – 20. 1. 2011, 17.00 hod.

Tagy