weby pro nejsevernější čechy

10 let Agentury Pondělí

Tento rok slaví občanské sdružení Agentura Pondělí 10 let svého působení a proto si dovolujeme činnost této agentury představit a zrekapitulovat její existenci.

Agentura Pondělí vznikla roku 2001 v Horní Poustevně. Nejprve měla zdánlivě jednoduchý cíl – pomáhat lidem s postižením při nalezení a udržení si pracovního místa. Tato služba se jmenuje Podporované zaměstnávání.

„Postupně jsme ale zjistili,“ vypráví ředitelka agentury Monika Lampová, „že aby si naši klienti mohli najít a udržet nějakou práci, musí zvládnout spoustu dovedností jako je například orientace v čase, schopnost dopravit se na určené místo, umět požádat o radu a podobně. Tyto dovednosti by se vyplatilo procvičovat samostatně i s těmi, kteří nemají zájem o nalezení práce. Proto jsme v roce 2004 přidali další službu – Sociální rehabilitaci.“

Tato služba pomáhá lidem s postižením naučit se základní sociální dovednosti. Díky jim mají tito lidé daleko větší šanci se zapojit do života místní komunity a využívat i běžných veřejných služeb jako jejich vrstevníci. Trend, kdy byli lidé s postižením izolováni v ústavech je naštěstí již dávno pryč. Nutno dodat, že i ústavy, inspirovány těmito vlivy zvenčí, se samy začaly více snažit zapojit své uživatele do života společnosti.

Monika Lampová navazuje: „Agentura Pondělí šla ve své činnosti ještě dál a v roce 2009 přidala další službu Podpora samostatného bydlení, která nabízí podporu lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří chtějí samostatně žít a bydlet jako přirozená součást místní komunity.“

Za 10 let agentura pomohla okolo 200 lidem se zdravotním postižením, nejprve měla tři zaměstnance, dnes je jich patnáct. Kromě sociálních služeb se aktivně zapojuje i do kulturního života regionu s divadlem a kapelou klientů, spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních služeb