weby pro nejsevernější čechy

Šachový turnaj vyhrál David Šebor

  V druhé polovině ledna sev Domě dětí a mládeže veVarnsdorfu uskutečnil šachovýturnaj mládeže. Na prvnímmístě se umístil David Šebors úctyhodným výsledkem9,5 bodu z deseti možných.Druhé místo obsadil VáclavPaulus (6,5) a třetí Pavel Beneš(6). Tito hráči také reprezentujíDDM Varnsdorf na šachovýchturnajích v Ústeckém a Libereckémkraji. Nejlepší hráči obdrželipoháry a drobné odměny. Zezdravotních důvodů se nemohlzúčastnit turnaje další silný hráča vítěz loňského ročníku LukášDobeš.                                                                                Ivana Jägrová, DDM Varnsdorf