weby pro nejsevernější čechy

Černé čápy čeká nové hnízdo

České Švýcarsko, 18. 2. 2011 – Pracovníci strážní a informační služby Národního parku České Švýcarsko opravili v minulém týdnu spadlé stromové hnízdo čápa černého. Staré hnízdo se zřítilo poté, co ze stromu upadla jedna z korunních větví. Ochranáři vytvořili na stromě rošt z dřevěných tyčí, na kterém vystavěli základ hnízda nového. Čápi černí tak budou po návratu moci opět zahnízdit na obvyklém místě a nebudou nuceni hledat novou lokalitu. Přílet čápů z teplých krajů lze očekávat již od konce března. „V současné době jsou čápi černí ještě v teplých krajích a připravují se na návrat domů,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a doplňuje: „Jsou to velmi plaší ptáci, kteří již při zdánlivě malém vyrušení v době hnízdění reagují opuštěním lokality, to pak vede k zastydnutí vajec či úhynu vylíhnutých mláďat.“ Právě kvůli plachosti je výběr vhodných míst pro zahnízdění tohoto druhu omezený. Pokud by čápi byli nuceni hledat lokalitu jinou, mohli by se usadit na místě s větším rušením. Tím by se také snížily šance na úspěšné vyvedení mláďat.

V širší oblasti Českého Švýcarska bylo v loňském roce zaznamenáno pět úspěšných hnízdění čápů černých, vyvedeno bylo celkem 16 mláďat. Hnízdění na dalších dvou lokalitách úspěšné nebylo. Dvanáct mláďat bylo okroužkováno a je tedy možné na základě hlášení ze zahraničí sledovat jejich migraci. K nejnovějším hlášením patří informace z Izraele, kde byl loni v říjnu spatřen na lokalitách Maoz Hayim a Hamadya „náš“ čáp kroužkovaný dne 16. 5. 2005 na stromovém hnízdě u Mezní Louky. Další, tentokráte libouchecký „rodák“ kroužkovaný dne 25. 6. 2009, byl rovněž v říjnu spatřen na lokalitě Sheluhot. Hlášení o pozorování přicházejí také z dalších zemí, jako jsou Maďarsko, Srbsko, Francie, Španělsko a další.

Pro zajištění optimálních podmínek pro klidné vyhnízdění nejen čápů správa parku každoročně v jarních a brzkých letních měsících vyhlašuje dočasně chráněné lokality, kam návštěvníci národního parku nemají přístup. Jak ukazují zkušenosti z uplynulých let, má návštěvnická veřejnost pro toto opatření potřebné pochopení a potřeby vzácných živočichů respektují.

Tomáš Salov