weby pro nejsevernější čechy

Nedostatek policistů ve výběžku, smutné čtení; není nutno aby bylo přímo veselo, ale takhle smutno?

Šluknovský výběžek nečekají dobré časy. Do regionu se již několik měsíců valí stovky lidí z Mostu, Chomutova, Teplic, Prahy a Brna, většinou jsou to lidé sociálně slabí, mnozí z nich nepřizpůsobiví. Starousedlíci jsou zoufalí, stejně jako starostové, sociální pracovníci a policisté. Obávají se sociální i bezpečnostní krize, na takový exodus nikdo z nich nebyl připraven. Nejistotu, co bude dál, ještě více rozdmýchala informace, že mají být na okrese Děčín sníženy počty policistů až o šedesát šest lidí.
„Zbude tu někdo, kdo ohlídá naši bezpečnost a zajistí pořádek? Někdo, kdo nás ochrání?“ ptají se starostové Šluknovska.

Nově vzniklou situací je zneklidněn i senátor Jaroslav Sykáček: „Bezpečností situace v našem regionu je čím dál tím horší, čísla přistěhovalců mě děsí,“ uvedl na zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska (SPRŠ). „ Není to jen problém Rumburku, ale celého výběžku. V minulém roce se do výběžku přistěhovalo téměř dva tisíce pět set lidí. Za první čtyři měsíce tohoto roku sem přibyla téměř polovina toho co vloni,“ vypočítává.
„Stoupá zde kriminalita, a tento náš problém se projevuje již i za hranicemi. A informace o snižování počtu policistů v okreseje alarmující! My tady policii potřebujeme, naopak potřebujeme spíše přidat než ubrat, potřebujeme řešit problém a ne ho ještě více prohlubovat,“ zdůrazňuje senátor Sykáček.

Cílová stanice Šluknov

Největší problémy s přistěhovalci hlásí Šluknov, kam se od začátku roku k trvalému bydlení přihlásilo téměř tři stovky nových lidí. K tomu je však nutné připočítat téměř stejné množství těch, kteří zde pobývají bez přihlášení. Kriminalita ve Šluknově vzrostla v tomto roce o tři sta procent. A starostka Eva Džumanová se netají s tím, že situace ve městě je tragická: „Masivní vysidlování nepřizpůsobivých lidí z velkých měst kraje do Šluknovského výběžku začalo tím, když firma Apartmens skoupila všech čtrnáct panelových domů na našem sídlišti. Ale teď nevíme co s tím? Co tou kriminalitou? Co s tím sídlištěm? Nemáme žádné možnosti, jak se bránit. Těm lidem kdosi dal peníze na dva nájmy dopředu, a když je zaplatí majiteli domu, dostanou dekret na byt. Pokud mají dekret, musíme je podle zákona trvale přihlásit. A když jim pak peníze dojdou a oni se dostanou do problémů, jsme jako obec povinni se o ně postarat. Ale my na to nemáme ani peníze, ani možnosti,“ upozorňuje na patovou situaci starostka.

Rumburk už boj zahájil

Problém s nově vzniklou komunitou přistěhovalců v tak zvaném rumburském trojúhelníku řeší i rumburská radnice. „Navázali jsme perfektní spolupráci s policií i městskými strážníky, zapojil se i odbor sociálních věcí a živnostenský úřad. Probíhají kontroly živnostníků, zintenzivnily se kontroly provozoven sběrných surovin, jsou zaváděny přísnější kontroly těch, které pobírají sociální dávky, a hlavně se zvýšil počet policistů a strážníků v ulicích, což mnoho občanů velmi přivítalo,“ vysvětluje tajemnice Městského úřadu v Rumburku Dagmar Žáková. Právě posílení policejních hlídek v rumburských ulicích situaci zklidnilo. „Přítomnost policistů v rumburských ulicích je hodně znát. Řekl bych, že ti problémoví lidé se stáhli někam do pozadí a ti ostatní se začali cítit bezpečněji. A v tomto směru musím ocenit přístup rumburských policistů, kteří okamžitě zareagovali na nově vzniklou situaci a naše potřeby a začali jednat dřív, než se to všem vymklo z ruky,“ zdůrazňuje místostarosta města Ladislav Pokorný. Ale přesto ještě není vyhráno. Nikdo neví, kdy a kde se přistěhovalecká vlna zastaví. „Baráky“ rodinného klanu Matuchových mezi ulicemi SNP a Palackého, které svým zanedbaným vzhledem připomínají spíše chudinskou čtvrť v Dilií než moderní panelové domy v centru civilizované Evropy, již praskají ve švech pod náporem nových přistěhovalců. A tak se ti „noví“ stěhují do jiných objektů nebo do jiných měst, třeba do Jiříkova, Šluknova, Mikulášovic…A s nimi i jejich problémy.

Kriminalita – krádeží to začíná

Tří set procentní nárůst kriminality ve Šluknově za tento rok zaskočil i policisty. Jde sice většinou o majetkovou trestnou činnost, tedy krádeže a vloupání, ale jak upozorňuje Dagmar Žáková, s tím souvisí i problematika drogová a násilné trestné činy.
„Je zřejmé, že tyto problémy s sebou přinášejí nepřizpůsobiví a problémoví lidé. Občané volají po nastolení původních pořádků. Obávám se, že s nárůstem kriminality a problémů kolem přistěhovalců dojde i k nárůstu extremistických nálad ve společnosti. Nechtěl bych, aby se tu opakovaly podobné scény jako v Janově. Nelze vyloučit, že by mohlo na Šluknovsku dojít  aktivaci nacionalistických skupin,“ varuje senátor Sykáček.
Vedoucí územního odboru Policie ČR pro okres Děčín Alice Zemanová přiznává, že zvýšená kriminalita je problémem nejen Šluknovska, ale celého Děčínska, kde je třetí největší kriminalita v rámci celého Ústeckého kraje. Nejmarkantnější nárůst kriminality je podle Zemanové ve Šluknově. „Je to způsobeno přistěhováním velkého množství nepřizpůsobivých rodin. Práce našich lidí je složitější, protože nemáme zmapovány všechny přistěhovalce. Za tak krátkou dobu, v omezeném množství policistů a podle současných zákonů nejsme schopni rychle poznat všechny nové lidi, zjistit odkud přicházejí, kdo jsou, jakou mají minulost a kontakty, v jakém „oboru“ trestné činnosti se pohybují. I když se snažíme posílit počty policistů na služebnách, nemůžeme tento nápor přistěhovalců urychleně zmapovat,“ vysvětluje policejní ředitelka.

Policii svazuje ruce její ministerstvo

Snahy současné i několika předchozích vlád a ministrů vnitra ušetřit na výdajích u Policie České republiky vedou k její paralýze a destabilizaci. Policisté nemají na benzín do služebních aut, snižuje se jejich operační schopnost, nemají na papíry a tonery do tiskáren, nejsou peníze na telefony, na odborné expertizy… A když už není kde brát, šetří se na platech, propouštějí se lidé …
Jak tato situace ovlivní bezpečnost ve společnosti, která pak na druhou stranu musí vynakládat nemalé prostředky na likvidaci škod způsobených narůstající kriminalitou (takže se stejně neušetří) to už zřejmě Ministerstvo vnitra neřeší. Jinak by nemohl odsud vyjít takový nesmyslný příkaz na další snižování počtu policistů, kteří pracují přímo v terénu.
To potvrzuje i Alice Zemanová: „Snížit počty policistů na čtyřicet tisíc v celé republice je úkol vlády. Tato otázka však není definitivně rozhodnutá. V současné době se pracuje na systematizaci policie, na Ústeckem kraji se tomu věnuje krajský ředitel Jiří Vorálek. Ale ten ještě žádní konkrétní čísla nesdělil, takže to číslo „66“ zatím nemá žádné opodstatnění,“ uklidňuje Zemanová, a dodává: „Zatím nic nebylo projednáno, závěr nebyl učiněn.“ Přiznává ale, že územní odbor Děčín by spíše potřeboval řady policistů posílit než je ještě více omezovat. „Potřebovali ještě alespoň třicet policistů přidat,“ přiznává.

Co s nimi?

Otázkou je, co s přistěhovalci bude dál. I kdyby si zde chtěli najít práci a živit se poctivě, na Šluknovsku práci nenajdou. Již teď zde žije přes čtyři tisíce nezaměstnaných a k nim by mělo nyní přibýt další tisíc a možná i více. I školství na Šluknovsku se v posledních letech přizpůsobilo úbytku žáků, a tak města některé školy a školky zrušila a pro nové přistěhovalce v tuto chvíli není místo. Sociální pracovníci nemohli předpokládat, že se jim v tomto roce navýší počet žadatelů o sociální dávky v takové míře. Balík peněz, který obdrželi od státu pro tyto účely, pokryje žádosti starousedlíků. Kde vzít peníze pro ty nové? Šluknovskému výběžku hrozí sociální a bezpečnostní kolaps.

Šluknovsko problém samo nevyřeší. Jednat musí vláda.

Zasedání Sdružení pro rozvoj Šluknovska, kde jednali starostové obcí a měst o nárůstu těchto problémů se kromě policejní ředitelky Zemanové a senátora Sykáčka zúčastnil i poslanec Jaroslav Foldyna: „Otázka bezpečnosti tohoto regionu, koordinovaná migrace sociálně slabých lidí z velkých měst na Šluknovsko a řešení všech problémů s tím souvisejících musí být mířena přímo na premiéra republiky, který s klidným srdcem tvrdí, že v České republice je všechno v pořádku. Přitom tento stát není schopen vytvořit pro lidi pracovní místa a dát jim tak šanci civilizovaně žít. Za posledních dvacet let jsme je naučili žít podle systému sociálních dávek a přehlíželi jsme jejich zneužívání. Rozmazlili jsme dvě generace lidí, kteří teď nedokážou jinak žít, a teď se nám tato blahosklonná politika vymstila,“ nešetří kritikou Jaroslav Foldyna, který se v této souvislosti chystá, při příštím zasedání poslanecké sněmovny vznést interpelaci na premiéra. „Pozvěte premiéra a ministra vnitra do Šluknova na náměstí, ať jim vysvětlí, že dva policisté na pětitisícové město bohatě stačí. Vyzvěte je, ať lidem do očí řeknou, že žijí v bezpečném a klidném státě a že se nemají čeho bát,“ vyzývá Jaroslav Foldyna starosty.
Otázkou je, jestli i přes tyto výzvy premiér na Šluknovsku přijede. A hlavně, který premiér to bude?