weby pro nejsevernější čechy

Eurorando – voda ze střechy Evropy: Prameny Mandavy

KČT RUMBURK ve spolupráci s obcí Staré Křečany a městem Rumburk pořádají v sobotu dne 2. července 2011

Eurorando – voda ze střechy Evropy: Prameny Mandavy

Místo konání: Prameny Mandavy u Nových Křečan

Odjezd z Rumburku žst. v 9:44 hod. na Valdek

Program:

10:00 – 12:25 hod. Krátký výlet z Valdeku na prameny Mandavy (Jelení skok, Křečanský smírčí kříž, vyhlídka na Lužické hory).

12:40 hod. Přivítání u pramenů Mandavy, zástupci obce Staré Křečany a města Rumburku

12:50 hod. Odebrání vody z pramene a nalití do odběrné láhve

Doprovodné akce:

Posezení u táborákového ohně – opékání uzenin

K poslechu trampská country hudba s písničkami

Prodej občerstvení

Pro každého účastnický list

Prodej odznaků Eurorando 2011

Odjezdy vlaků:

z Panského přes Zahrady do Rumburku: 15:06 a 16:09

ze Starých Křečan do Rumburku 17:59 a 19:59

na Křečanské nádraží 50 min. chůze

Na vaši účast se těší pořadatelé v sobotu dne 2. července 2011.

Tagy