weby pro nejsevernější čechy

18.ČESKOSLOVENSKÝ POTLACH se konal v Růžové

Za nádherného počasí babího léta se na ohromnou louku, s výhledem na celé pásmo Labských pískovců a kopec Růžová, sjelo asi 1500-2000 trampů ze všech končin Čech a Slovenska, ale i zahraničí. Mnozí Slováci zavítali do Čech na celý týden, aby řádně prozkoumali náš Národní park. Byl uvítán kamarád, který se dostavil právě kvůli této akci z Kanady, zahlédli jsme auto z V.Británie…

 


Po slavnostním rituálu zapálení ohně se rozproudil vynikající koncert, kde účinkujícími byli účastníci potlachu, kteří se střídali a jedni byli lepší, než druzí. Byly rozdány ceny z odpoledních soutěží.
Organizačně bylo pamatováno na všechny detaily akce, např. zvýhodněné zaparkování pro invalidní kamarády, možnost načerpat si vodu, spousta informačního materiálu a upomínkových předmětů. Všem, kteří se na přípravě podíleli , patří mnohé díky.


Další potlach se bude konat příští léto, zatím na neupřesněném místě na Slovensku. Všichni kamarádi z blízkého okolí (a nejsou zdaleka všichni nemocní !! ), kteří nepřijeli mezi nás, mohou jen litovat.