weby pro nejsevernější čechy

Otevřený dopis panu Mašínovi, zrušený míting a další divné věci

Původně plánovaný sobotní míting nahlášený sdružením Občanský odpor Rumburk do parku Rumburské vzpoury byl zrušen. Jestli je důvodem otevřený dopis Mirko Bernase Josefu Mašínovi, o tom lze pouze spekulovat, tedy spekulujme: stejně jako se ve Varnsdorfu mluví o propojení Kohout — Jakubec, v Rumburku se mluví o ose Šváb — Mašín. Občanské sdružení Odpor Rumburk se od jakéhokoli spojení s místostarostou Svábem distancuje na svých stránkách a píše: Odmítáme spojování naší občanské iniciativy s osobou pana místostarosty Darka Švába. Naše občanská iniciativa je neformální nezávislé uskupení a distancujeme se od všech politických stran, hnutí a jiných klik.Zdá se vá situace nepřehledná? Podle našich analytiků je to teprve začátek…