weby pro nejsevernější čechy

České Švýcarsko pracuje pro region již 10 let!

10 let činnosti společnosti České Švýcarsko o.p.s. ve zkratce:

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko vznikla přesně 27.10. 2001 a od svého vzniku je jejím posláním šetrný rozvoj regionu České Švýcarsko. V době vzniku měla jednoho zaměstnance – Marka Mráze, který společnost vedl bezmála 10 let. V současné době má na dvě desítky zaměstnanců, od září tohoto roku i nového ředitele v osobě pana Filipa Brodského a po celou dobu své existence se zaměřujeme především na tyto činnosti:

Usilujeme o šetrný a trvale udržitelný rozvoj

Rozvíjíme šetrnou turistiku bez hranic

Provozujeme Dům Českého Švýcarska a další 2 informační centra regionu

Nabízíme průvodcovské služby, zážitkové programy, turistické balíčky

Provozujeme regionální turistický web www.ceskesvycarsko.cz

Podporujeme provoz regionální dopravy

Vydáváme turistické informační materiály

Vytváříme informační systém v regionu

Budujeme vztahy se saskými partnery a společně vytváříme propagaci a marketingovou značku Českosaské Švýcarsko

Jsme iniciátory a koordinátory cestovního ruchu v regionu

Chráníme přírodní a kulturní hodnoty regionu

Usilujeme o zachování místní tradiční lidové architektury

Zdokumentovali jsme na 1510 podstávkových domů a 300 drobných sakrálních památek a 27 vybraných památek jsme odborně zrestaurovali

Podíleli jsme se na revitalizaci rybníčků, mokřadů a čištění odpadních vod

Přispěli jsme k vybudování nových turistických cest

Umístili jsme 10 pískovcových obelisků na hranicích národního parku a 84 turistických informačních tabulí

Vedeme jednání o zápis Českosaského Švýcarska na listinu světového přírodního dědictví UNESCO

Vydáváme publikace o Českém Švýcarsku

Prezentujeme region – pořádáme výstavy po celé ČR i v zahraničí

Zrealizovali jsme celostátní i přeshraniční marketingové kampaně

Zúčastnili jsme se veletrhů cestovního ruchu v Brně, Praze a v Drážďanech

Vzděláváme děti i dospělé

Zajišťujeme ekovýchovné programy pro děti

Pořádáme konference, vzdělávací kurzy a kulturní akce

Koordinujeme certifikaci regionálních výrobků

Za naši práci jsme získali řadu ocenění:

Nejkrásnější česká kniha roku 2003, Fotopublikace roku 2004, Nejlepší webové stránky 2004 v neziskovém sektoru, Kalendář roku 2006, Cena za ochranu podstávkových domů 2006, 2. nejlepší Infostředisko 2007, Nejlepší turistický produkt 2007 a 2008

Pro region jsme získali ocenění:

2009 – EDEN – Evropská excelentní turistická destinace

2010 – To letí – Znovuobjevená destinace

V průběhu deseti let jsme úspěšně zrealizovali 36 projektů a pro region jsme díky evropským fondům a soukromým dárcům získali bezmála 130 milionů korun.

Předchozí stránka 1 2