weby pro nejsevernější čechy

Oprava hlavní věže kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech

Nedávno jsme informovali o opravách kostela na Studánce, teď tu máme tiskovou zprávu o opravách ve Starých Křečanech.
(Staré Křečany 11. 2. 2012) Od září do října letošního roku proběhne obnova části hlavní věže kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech. Za více než 413 000 Kč se opraví tesařské konstrukce krovu památky, která pochází z období vrcholného baroka. Na tesařské mistry čeká doslova těžký úkol. Do zhruba 30 m výše musí skrz okno vytáhnout např. 4 smrkové trámy o délce 11 m a váze 800 kg. Menší trámy váží 400 kg. Využijí přitom pouze systém kladek a obejdou se bez moderní techniky, aby zabránili poškození krytiny věže. Římskokatolická farnost Staré Křečany při opravě použije vedle vlastního příspěvku dotaci od Ministerstva kultury, Ústeckého kraje, Biskupství litoměřického a Obce Staré Křečany.

Stav střechy kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech je havarijní. Způsobuje ho zvláště narušení statiky hlavní věže a napadení konstrukcí dřevokaznou houbou. Již v roce 2008 se vlastní vahou zřítila část střešního pláště nad hlavní lodí. Ve stejném roce došlo k zahájení stavební obnovy sakrální památky. Do roku 2011 se podařilo vybudovat vzduchové kanály a odvodnit polovinu stavby. Nad hlavní lodí byl ošetřen krov a položena nová krytina. Celkem byly provedeny práce za 3 050 000 Kč.

„Kostel je cenný zvláště díky dochovaným historickým konstrukcím. Autorem plánů kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech z let 1736-1741 byl stavební mistr Johann Georg Aichbauer z Prahy, spřízněný s významnými barokními staviteli Kryštofem a Kiliánem Dientzenhoferovými. Návrh architektury oltářů pochází od rakouského dvorního architekta Johanna Lucase von Hildebrandta. Původní dochovaný krov pak od dvorního tesaře Josefa Löfflera z Prahy. Kostel nechal postavit majitel šluknovského panství Alois Thomas, hrabě Harrach,“ přiblížil historii kostela páter Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje katolické farnosti v Rumburku, Jiříkově a Starých Křečanech.

text & foto: Klára Mágrová

Podrobnosti o Římskokatolické farnosti Staré Křečany

Římskokatolická farnost Staré Křečany je církevní právnická organizace, která se orientuje na sociální projekty na místní úrovni. Do její hlavní činnosti patří: Práce s lidmi a rozvoj tradičních duchovních hodno, sociální, kulturní a náboženská činnosti a starost o záchranu architektonického dědictví. ŘKF Staré Křečany je spravována členy salesiánské komunity se sídlem v Rumburku.

V r. 2005 se Římskokatolické farnosti Staré Křečany podařilo dokončit dvouletou opravu křížové cesty v těsném sousedství kostela sv. Jana Nepomuckého a v roce 2005 byla dokončena oprava zdi kolem kostela a bývalého hřbitova. V roce 2006 uskutečnila Římskokatolická farnost Staré Křečany ve spolupráci s Obcí Staré Křečany a organizací AWO Kinder- und Jugendhilfe gGmbH z Pirny projekt mezinárodní spolupráce Františkova zahrada (třígenerační volnočasový areál pro aktivní život v obci). Společnou prací lidí z české i německé strany hranice bylo na farní zahradě vybudováno místo setkávání dlouhodobě užitečné pro mladou i starší generaci. Kostel sv. Jana Nepomuckého se opravuje od r. 2008.

Tagy