weby pro nejsevernější čechy

Rumburští bojují peticí proti hernám

Téměř pět stovek podpisů za pouhých několik dní nasbírali organizátoři petice proti hracím automatům a hazardu v Rumburku. „ …žádáme zákaz hracích automatů na třídě 9. května- na pěší zóně a na Dobrovského náměstí. Žádáme starostu a senátora Jaroslava Sykáčka, aby se zasadil o vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu provozoven,“ vyzývá za petiční výbor organizátor petice Radek Polena. Petici bude řešit rumburské zastupitelstvo při svém nejbližším zasedání. Zastupitelé se ale problematikou heren a výherních zařízení zabývali již několikrát. V loňském roce přijali obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje provozování heren v ulicích SNP a Palackého a zároveň u ostatních heren omezuje provozní dobu. Další novelizace městské vyhlášky je možná a ani starosta města se jí nebrání. Spíše naopak. „I já jsem toho názoru, že máme ve městě stále mnoho heren. Při projednávání mého prvního návrhu obecně závazné vyhlášky na omezení provozu heren jsem deklaroval, že se jedná pouze o začátek, a myslím si, že je třeba v úsilí o regulaci heren pokračovat dalšími kroky,“ zdůrazňuje starosta. Jak sám říká, petice občanů potvrzuje, že jeho snažení jde správným směrem: „Petici občanů na zákaz heren ve vybraných ulicích vítám, protože mě to říká, že přinejmenším dalších pět set lidí je stejného názoru jako já.“
Ještě před dvěma měsíci bylo v jedenáctitisícovém Rumburku 17 heren. Nyní jich je jen 14, tři další herny na ulici SNP a Palackého by měly být díky nové vyhlášce města uzavřeny v dohledné době. Avšak i zbývajících deset či jedenáct heren je pro vedení města příliš velký počet. Ideální by podle rumburské radnice bylo, kdyby na celém území města byly herny pouze tři, maximálně čtyři.