weby pro nejsevernější čechy

Návštěvnost národního parku se vrací do normálu

Krásná Lípa, 16. 3. 2012 – Návštěvnost zjišťovaná průběžně na 15 místech národního parku České Švýcarsko byla v roce 2011 nižší než před povodňovým rokem 2010. Nejvíce ji ovlivnilo odstraňování povodňových škod a loňské deštivé léto. Naopak příznivé počasí ve druhém pololetí roku 2011 vedlo spolu se zprovozněním parkovišť ve Hřensku a obnovením provozu v soutěskách Kamenice k rychlému nárůstu počtu návštěvníků. Navzdory nepřízni počasí v minulých letech návštěvnost dosáhla zhruba úrovně roku 2008. „Vezmeme-li v úvahu rozsah povodňových škod z roku 2010 i fakt, že nejvíce bylo zasaženo zázemí největších turistických magnetů v regionu, můžeme říci, že se České Švýcarsko s nepřízní přírodních živlů vyrovnalo v rekordně krátkém čase,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Turistickou infrastrukturu se podařilo zprovoznit během šesti měsíců a návštěvnost má opět nakročeno směrem k hodnotám, na které jsme byli zvyklí před rokem 2010.“ Správa Národního parku České Švýcarsko návštěvnost na vybraných místech měří od roku 2005, v roce 2008 bylo měření rozšířeno o další lokality. Díky měření pomocí tepelných čidel lze zjistit přibližný počet průchodů návštěvníků určitou lokalitou. Z výsledků měření je možné určit vývoj návštěvnosti, hodnoty také mohou posloužit pro odhad celkové návštěvnosti přírody národního parku. Nejvyšší návštěvnosti národního parku České Švýcarsko byly zaznamenány v letech 2007 a v rekordním roce 2009, kdy probíhala mediální kampaň v souvislosti s možným vyhlášením Pravčické brány jako jednoho ze sedmi přírodních divů světa. Za rozhodující faktory dlouhodobě ovlivňující návštěvnost považuje správa parku především počasí, dostupnost turistických cílů díky funkční infrastruktuře, dobrý mediální obraz regionu a schopnost místních podnikatelů poskytnout návštěvníkům kvalitní služby.