weby pro nejsevernější čechy

Co se děje ve varnsdorfském divadle? (Rozhovor s Martinem Musílkem, ředitelem)

Jak se má divadelní ředitel v malém pohraničním městě na severu?Má se dobře. Děkuji za optání.
Má šanci postavit dramaturgii tak, aby zaujal publikum a naplnil sál až k prasknutí? anebo aby ho alespoň naplnil?

To by mi na úřadu dali, kdybych nechal sál prasknout! Ale pokud mám brát otázku nedůsledně, pak musím odpovědět, že je velmi těžké nebo dokonce nemožné sál pokaždé vyprodat. Některé tituly přitáhnou zájem natolik, že i vyprodáme, ale je třeba říct, že se jedná spíše o výjimku, o jakousi sváteční záležitost. Třeba Cimrmani sál vyprodají, to je taková jistota. Náročnější divadelní kus však rozhodně ne a já osobně si myslím, že máme jako městské divadlo povinnost nabízet publiku i náročnější podívanou. Největším problémem u takové nabídky je poměr ceny za představení a množství potenciálních diváků. Když se představení nezaplatí z vybraného vstupného, někdo to musí doplatit. V některých městech jsou to například sponzoři, kteří si považují za čest podobnou podporu významné kulturní instituci daného města poskytnout. Ve Varnsdorfu se ovšem sponzoruje hlavně fotbal. Pro mě to tím pádem znamená, že se budu muset do budoucna snažit přesvědčit podnikatele o nemalém významu našeho divadla pro město Varnsdorf a pro celý region.Jsou nějaké nedivadelní aktivity, které chcete rozvíjet? Koncerty? Výstavy? Divadelní bar? Přednášky?

Kromě činnosti nově zakládaného divadelního souboru mám spoustu plánů, které bych chtěl naplnit. Na jedné straně bych rád zachoval například finančně náročný cyklus koncertů vážné hudby a to s tím, že k nim ještě přibudou koncerty méně vážného jazzu a ještě méně vážného popu. Na druhé straně mám i docela jasnou představu o divadelním festivalu pro mladší publikum nebo o kulturním festivalu pro radost, jehož druhý ročník bych chtěl letos pořádat. Určitě chci také navázat hlubší spolupráci s některými partnery na německé straně hranice, což u některých projektů, ať už hudebních nebo pohybově-tanečních, určitě lze. Pokud jde o výstavy nebo přednášky, tak obojí realizujeme pravidelně. Přednášky, které se odehrávají v divadle, v současné době organizuje v největší míře kruh přátel muzea Varnsdorf, výstavy si pořádáme sami ve foyer divadla. právě zanedlouho, 2. dubna, otevřeme slavnostně novou výstavu významného fotografa Zdeňka Lhotáka.

S vybavením kina Panorama novými technologiemi se mluvilo o možnosti pořádat přímé „datové“ přenosy koncertů a oper … existuje údajně dohoda, že tyto akce by nepořádalo samo kino, ale spolupracovalo by právě s divadlem. Je to rálné a našla by si takováto akce diváky i ve Varnsdorfu resp. ve výněžku?

Na tyto přenosy se chystám, ale abych řekl pravdu, bojím se právě malého zájmu o ně. Nicméně alespoň na zkoušku jednu takovou projekci uspořádáme a pak se uvidí, co dál. diváci by se jí mohli dočkat během příští sezóny, nejspíše i v rámci abonentní skupiny K.

Při divadle/v divadle vzniká amatérský/ochotnický divadelní soubor. Existoval ve Varnsdorfu nějaký někdy?

Souborů je nebo bylo ve Varnsdorfu poměrně dost, dnes se však většinou jedná o dětské soubory buď při základní umělecké škole nebo při gymnáziu. Dospělý ochotnický soubor tu působil, pokud si pamatuji, v polovině devadesátých let a jmenoval se Vepřové výpečky. Existoval však velmi krátce. Soubory působící ve Varnsdorfu před dvaceti a více lety si nepamatuji, byl jsem ještě příliš mladý nebo teprve na houbách. Historie divadelních spolků, ať už amatérských nebo profesionálních, však zmapována je, ale to by bylo na samostatný článek.

Amatérští divadelníci bejvali a jsou motorem divadla v Čechách vůbec. Počítáte s nějakou přehlídkou anebo festivalem?

Pokud máte na mysli přehlídku amatérského divadla, tak ano. Mohl by se ale konat až někdy v budoucnu, rozhodně ne v tomto roce. Prioritou je teď uvedení do chodu našeho ochotnického souboru. Divadelní festival s účastí profesionálních herců, hudebníků a souborů v plánu mám, ale jeho uspořádání tento rok bude možné pouze v případě, že to finanční situace dovolí.

Tagy