weby pro nejsevernější čechy

Růžová zahradav v Rumburku

Zajímavostí Rumburka byla Růžová zahrada na pozemku pana Franze Mautsche, související
pravděpodobně s hostincem „U Růžové zahrady“ na Jiříkovské ulici, v místech dnešního parku u
Růžové ulice.

 

Pouze fotografie nám dává tušit, jaká čarokrásná vůně se linula z pnoucích růžových
keřů. Takových zákoutí nabízel Rumburk v menším provedení více, což bylo dáno zálibou obyvatel
ve zdobení fasád pergolami, které byly i bez rostlin svým dokonalým vzhledem stylovým doplňkem
fasád. Problematické pří pátrání ve starých adresářích bývá, že pokud není člověk majitelem domu,
nemáme mnoho šancí si ověřit, kde v tak relativně „blízké“ minulosti bydlel.