weby pro nejsevernější čechy

Zastupitelé v Rumburku hrubě zneužili pravomoci k regulaci herního průmyslu

  TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 11. dubna 2012

Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů SPELOS důrazně žádá obce a města, aby nenásledovala způsob regulace herního průmyslu zvoleného zastupiteli města Rumburk, spočívající v předání monopolu jednomu provozovateli.

Jde o zcela zjevné zneužití nově nabyté regulatorní pravomoci zastupitelstvem města Rumburk, neboť smyslem zákonného zmocnění je svěřit obci nástroj k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, nikoli umožnit za úplatek upřednostnění některého z provozovatelů bez veřejné soutěže.

Vzhledem k tomu, že vysvětlení pana místostarosty Švába ve smyslu ochrany investic této firmy neobstojí (totéž zajistí pozitivně formulovaná obecně závazná vyhláška na dané adresy) a obec tento krok zdůvodnila pouze důvodem mající zřetelné rysy korupce, sdružení SPELOS bude reagovat všemi právními možnostmi, jak zneplatnit toto účelové rozhodnutí potírající samu podstatu hospodářské soutěže.

Petr Vrzáň,

výkonný ředitel

SPELOS