weby pro nejsevernější čechy

Krásnolipské náměstí (stodvacet let zpátky)

Velmi zajímavý pohled na krásnolipské náměstí kolem roku 1890. Vlevo stojí restaurace Pošta, vpravo budova sloužící toho času zčásti jako městský úřad (mezi lety 1824 a 1871 sloužila potřebám školství), zčásti jako Spořitelna.

Nad vchodem do budovy je umístěn symbol rakousko – uherské monarchie (malba na plechu), který byl později nahrazen krásnolipským městským znakem, navrženým malířem Augustem Frindem roku 1893. Kašna s chrliči ve tvaru lvích hlav byla zhotovena kamenosochařem Leopoldem Zimmerem (žákem Josefa Maxe) roku 1879. Zdobí ji socha alegorie Austrie – patronky Rakouska, která je zobrazena jako ženská postava držící v ruce prapor s rakouskou orlicí a opírající se o štít.

Ester Sadivová

Tagy