weby pro nejsevernější čechy

Jaká budoucnost čeká varnsdorfské muzeum?

Reakce na článek publikovaný Občanskou iniciativou Varnsdorf 2000, zastupovanou panem ing. Bejrem, Kocůrkem, Valkem a Vodičkou.

Velmi mě těší zájem o těžkou situaci varnsdorfského muzea ze strany Občanské iniciativy Varnsdorf 2000. Svědčí jistě o tom, že jim není lhostejná budoucnost naší instituce. Bohužel, kvůli tomu, že si neověřili snad ani jedno z publikovaných tvrzení, je jejich text plný nepravdivých tvrzení a vrhá nepochopitelně špatné světlo na osoby v něm zmíněné. Ve své reakci se budu věnovat pouze problematice varnsdorfského muzea, neboť pouze k té se jako zaměstnanec instituce mohu kvalifikovaně vyjádřit.
Varnsdorfské muzeum je pobočkou Oblastního muzea v Děčíně, příspěvkové organizace Ústeckého kraje. Dlouhá desetiletí sídlilo v pronajatém objektu čp. 415 na Poštovní ulici, který je majetkem města Varnsdorf. V roce 2009 došlo k přestěhování celého muzea do náhradních prostor v ulici Legií 2574. Přestěhování bylo nevyhnutelné vzhledem k havarijnímu stavu objektu čp. 415. Náhradní prostory dnes slouží pouze jako depozitář. Nedostatek prostoru neumožňuje plnění expoziční, výstavní ani vzdělávací funkce muzea. Do plného provozu se muzeum mělo vrátit po plánované rekonstrukci objektu čp. 415. Nové vedení města se legitimně rozhodlo tento plán nerealizovat.
Abychom mohli naplnit poslání muzea, musíme tudíž hledat jinou variantu jak a kde fungovat. V žádném případě nemohu o tom, kam se muzeum přestěhuje rozhodovat já sám, neboť jsem pouze kurátorem varnsdorfské pobočky Oblastního muzea v Děčíně.
O budoucnosti muzea se bude rozhodovat na oficiální schůzce, která se uskuteční ve Varnsdorfu ve druhé polovině letošního května za účasti zástupců Krajského úřadu v Ústí nad Labem, vedení města Varnsdorf, vedení muzea a nás zaměstnanců. Můžeme si jen přát, aby všechny tři zúčastněné strany našly společnou řeč a dohodli se na takovém řešení, které umožní plnohodnotné fungování muzea ve Varnsdorfu.
Žádná z výše uvedených informací není tajná a většina z nich již byla i několikrát publikována. Možná, kdyby se zástupci Občanské iniciativy Varnsdorf 2000 snažili svoje domněnky ověřovat, mohl mít jejich článek větší hodnotu.

Tagy