weby pro nejsevernější čechy

August Frind – umělec nezná hranic

Dovoluji si Vás pozvat na velmi zajímavou výstavu o Augustu Frindovi, „Mistrovi kompozice“, jehož dílo bude, alespoň ve zlomku, opět představeno veřejnosti.

Za odborným zpracováním výstavy stojí pracovnice NPÚ Gabriela Koutová – Jeřábková, která ve spolupráci s OPS České Švýcarsko a městem Krásná Lípa dokázala realizovat zatím nejuceleněji zpracovanou výstavu mapující celoživotní tvorbu akademického malíře Augusta Frinda, rodáka z Krásné Lípy. Tento malíř přelomu 19. a 20. století byl podporovaný velkoprůmyslníkem Karlem Dittrichem. Slavnostní zahájení výstavy proběhne komentovanou prohlídkou 1. 7. 2015 od 17 hod. v Domě Českého Švýcarska. Velké poděkování patří všem, kteří nezištně za vznikem celého projektu stojí.

Na úspěch výstavy se těší a z Rumburka zdraví Ester Sadivová

Tagy