weby pro nejsevernější čechy

Verdiho Requiem zaznělo ve šluknovském kostele sv. Václava

Ve šluknovském kostele zaznělo  Verdiho Requiem na Svatého  Václava 28. 9. 2012 v 18.00 hodin v podání Mladých Brněnských symfoniků v rámci projektu Krok ke smíření: 120 zpěváků, čtyři sólisté, 70 hudebníků, neuvěřitelný zážitek pro plné lavice.
Často se tajil dech, mše za mrtvé jako oslava života.

Ve Šluknově zážitek zvláštní. Vstoupíte do kostela a jste jinde, vyjdete ven a jste zase zpátky, naštěstí tóny ve vaší hlavě stále znějí.

Rekviem (lat. Missa pro defunctis nebo Missa defunctorum)

česky zádušní mše nebo mše za zemřelé, je v katolické liturgii mše sloužená  jako součást pohřebních obřadů či při příležitosti zvláštní vzpomínky na zemřelého. Tématem mše za zemřelé je modlitba za spásu duše zemřelého. Text mše nebyl zpočátku jednotný a v různých zemích Evropy se lišil. Sjednocení přinesl až Tridentský koncil, který zasedal v letech 1545 až 1563. Název rekviem pochází od prvních slov schváleného latinského textu: Requiem aeternam dona eis, Domine.

Fotky Jakuba Trmala

Nejznámější rekviem:

· Johannes Ockeghem – nejstarší dochovaná polyfonní skladba z poloviny 15. století

· Wolfgang Amadeus Mozart – Rekviem d-moll, K. 626, zkomponované krátce před smrtí

· Hector Berlioz – Rekviem neboli Grande Messe des morts (Velká mše za zemřelé) op. 5 z roku 1837

· Giuseppe Verdi – Rekviem neboli Messa da Requiem z roku 1874

· Johannes Brahms – Německé rekviem komponované na úryvky z Lutherovy bible · Gabriel Fauré – Rekviem d-moll · Antonín Dvořák – Rekviem, Op. 89

Ale také:

Rekviem je rovněž název hudebních skladeb, které jsou při příležitosti těchto obřadů prováděny.  Vzhledem k dramatičnosti a všeobecné  platnosti textu, bývají od minulého století rekviem komponována i čistě pro koncertní účely,  aniž by se počítalo s jejich uvedením v chrámu. Bývají často i doplňována neliturgickým  textem

Tagy