weby pro nejsevernější čechy

Loučení s létem (tisková zpráva k letošním rumburským slavnostem)

Jedním z velmi diskutovaných témat mezi občany ve městě je, zda se letos uskuteční „Slavnosti města Rumburk“. V loňském roce 2014 se konal již 10. ročník těchto slavností a náklady na pořádání tohoto jubilejního ročníku se vyšplhaly na cca 980.000 Kč. U tří předešlých ročníků (2011, 2012 a 2013) se náklady pohybovaly kolem 710.000 Kč na každé slavnosti.


Nové vedení města, které nastoupilo do svých funkcí 28.11.2014, muselo při přípravě rozpočtu na rok 2015 řešit, zda si bude moci s ohledem na stav městských financí, konání slavností v roce 2015 dovolit a v jakém rozsahu. Do návrhu rozpočtu 2015 byla nakonec pro slavnosti vyčleněna částka 500.000 Kč na výdaje a 250.000 Kč na příjmy ze vstupného. Dalším faktorem ohrožujícím konání slavností v letošním roce byla finanční situace ve společnosti Lužická nemocnice a poliklinika a.s., kde je město Rumburk prakticky výhradním akcionářem. V květnu tohoto roku byla zpracována zpráva o stavu této společnosti, která byla schválena na jednání městského zastupitelstva dne 11.6.2015, a která vyčíslila konkrétní požadavky na finanční podporu města při záchraně této společnosti.
I přes všechny tyto skutečnosti však plánované finanční prostředky na slavnosti města pro letošní rok v rozpočtu nakonec zůstaly. Nebyl však již časový prostor pro výběrové řízení na agenturu zajišťující konání těchto slavností a návrh na přímé zadání oslovené agentuře bez výběrového řízení v radě města nebyl schválen. Tím bylo definitivně rozhodnuto, že klasické „Slavnosti města Rumburk“ v té podobě, jako v předešlých pěti letech, se letos konat nebudou.
Skromnější náhradou by však v letošním roce měla být jednodenní akce „Loučení s létem“, která se uskuteční v sobotu 22.8.2015 v době od 13,00 do 22,00 hodin na Lužickém náměstí. Tuto akci připravuje město Rumburk ve spolupráci s iniciativními skupinami občanů města. Náklady by neměly přesáhnout 250.000 Kč a vstup bude zdarma. Kulturní program této akce zajistí jak regionální hudebníci a umělci, tak i známější zpěváci a hudební formace. Pro děti budou zajištěny oblíbené dětské atrakce za symbolické ceny a samozřejmě nebudou chybět stánky s občerstvením. Už jen aby přálo počasí.
Na tuto akci pak bude navazovat tzv. „Festival lokální ekonomiky“, který se bude konat v sobotu 26.9.2015 v době od 10,00 do 18,00 hodin opět na Lužickém náměstí, kde bude probíhat klasický český jarmark s trhy starých řemesel (lokální výrobky, ruční práce, umělecká řemesla, atd.). To vše by mělo být doprovázeno kulturním programem zajištěným výhradně regionálními umělci a soubory. U této akce je město Rumburk spolupořadatelem.
Pro příští rok se již počítá s konáním „Slavností města Rumburk“ zase v klasickém provedení v parku Rumburské vzpoury, které by měla zajišťovat umělecká agentura vybraná ve výběrovém řízení, které bude vyhlášeno na podzim tohoto roku. Bude tak dostatek času na přípravu kvalitního kulturního programu pro všechny občany našeho města.
Jiří Pimpara – místostarosta města

Tagy