weby pro nejsevernější čechy

Fotoworkšop Doubice (cvičení; KOPEC FOTEK)

Jak jsme slíbili, přinášíme několik setů fotek, které pořídili frekventanti workshopu na Mezinárodním sklářském sympoziu v Novém Boru.
Jelikož jsem neměli úplně ideální časový plán (což je pro fotoreportéry běžné) a absolvovali jsme prakticky všichni stejnou trasu, některé motivy se opakují, přesto je ale zřejmé, že ne všichni viděli situace stejně. Hlavním zadáním bylo připravit pro případné editory fotografie na šířku i na výšku. A, podle reportérského pravidla: když myslíte, že jste blízko, udělejte ještě krok vpřed, přiblížit se fotografovanému opravdu až na dotyk.

A tady jsou jednotlivé práce:

Veronika Bošková:

Anna Doušová:

VÍC O TOM WORKSHOPU TADY …

Jakub Trmal:

Markéta Naňáková:

Ondra Uher:

Ondra Příhoda:

Ivo Šafus:

Michal Šafus:

A na závěr s jistým údivem přiznávám, že nás nikoho nenapadlo udělat si společnou fotografii. Tak se teda musíme sejít znovu)

Tagy