weby pro nejsevernější čechy

Do Rumburku se v září vrací komentované vycházky s průvodcem

Rumburkem se v září bude opět procházet s průvodcem. Dvě čtvrteční odpoledne nabídnou komentovanou vycházku.

Putování za architekturou uplynulých století doplní rumburské pověsti a příběhy, které se u jednotlivých zajímavých staveb odehrály. Součástí dvou komentovaných vycházek je krátká prohlídka loretánské kaple Panny Marie. Komentované vycházky za architektonickými zajímavostmi Rumburku se konají ve čtvrtek 3. 9. a 10. 9. 2015 od 17.00 h. Sraz je před Loretou Rumburk v 16.45 h. Devadesátiminutové vycházky jsou určeny pro návštěvníky Českého Švýcarska a zájemce o regionální historii a architekturu. Komentované prohlídky pořádá Loreta Rumburk. Rezervace je možná na e-mailu: loreta.rumburk@seznam.cz, GSM +420 604 555 922. Vstupné je 100 Kč a snížené 60 Kč.

Vycházky s průvodcem se premiérově upořádaly v červnu letošního roku. Účastníky vycházky čeká putování od gotiky po 20. století po stopách významných staveb. Vedle toho se dozví, proč se Rumburku říkalo Malá Paříž severu, uslyší příběh o krvavé hře v kostky, dozví se, kde se ve městě nacházel pranýř, jaký byl osud tajemného kapucína a s kým do města doputoval Jaroslav Hašek? Trasa komentované vycházky účastníky zavede k bývalému renesančnímu zámku, baroknímu sloupu Nejsvětější Trojice, měšťanským domům z 19. století, secesní budově gymnázia a kavárně postavené ve stylu art déco. K vidění bude někdejší židovská modlitebna a děkanský kostel sv. Bartoloměje, Zájemci se seznámí s vesnickou památkovou rezervací a podstávkovými domy ve Šmilovského ulici.

Klára Mágrová

rbk.jpg

Tagy