weby pro nejsevernější čechy

Zod Brniště má po žních, které oslavilo na Dožínkách

Zemědělský podnik ZOD Brniště a.s. při letošních žních dosáhl velmi pěkných výsledků.

Žně začaly letos dříve, už 7. července a skončily 13. srpna. Celkem se sklízelo 23 dní.

„Čisté hektarové výnosy jsou velmi dobré, navzdory dlouho trvajícím vedrům a nedostatku vláhy. Z plochy 1 527 ha jsme sklidili 10 426 tun tržních plodin (z toho 1 936 tun řepky, 393 tun hrachu a 8 000 tun obilovin). Celkový výsledek letošních žní lze rozhodně hodnotit jako úspěch“, řekl ing. Forman, ředitel ZOD Brniště.

Suché a horké počasí sice negativně ovlivnilo růst kukuřice na siláž, ale déšť z posledních dnů těmto kulturám výrazně pomohl.

Výnosy plodin v ZOD Brniště a.s. v roce 2015

Plodina Výnos Hodnocení výsledku
Řepka olejná 4,44 t/ha nadprůměrný
Pšenice ozimá 8,37 t/ha rekordní
Pšenice jarní 5,23 t/ha dobrý
Hrách setý 4,01 t/ha dobrý
Ječmen ozimý 6,62 t/ha nadprůměrný

Tradice Dožínek v Brništi byla úspěšně obnovena před 3 lety. I letos měly Dožínky vysokou návštěvnost a sešlo se kolem tisíce návštěvníků, jako vždy vyšlo i krásné počasí. Z bohatého programu slavnosti návštěvníky nejvíce zaujala kovbojská show jezdeckého souboru Terra Historia, vystoupení Novoborských mažoretek a skvělý koncert souboru Hluchá parta z České Lípy. Nejoblíbenější dětskou atrakcí bylo lezení po stromech.

ZOD Brniště a.s. z okresu Česká Lípa patří mezi nejmodernější a nejúspěšnější zemědělsko-potravinářské podniky v České republice. Zabývá se rostlinnou i živočišnou výrobou, hospodaří celkem na 2500 ha. Je největším českým chovatelem krůt, má vynikající výsledky v chovu mléčného skotu a produkci mléka. Významnou součástí aktivit ZOD je i zpracování a distribuce krůtího masa prostřednictvím dceřiné firmy PROMINENT CZ s.r.o. ZOD Brniště zaměstnává přes 150 lidí a jeho produkční i ekonomické výsledky mají dlouhodobě stoupající tendenci.

Další informace:

Tomáš Vilím, ZOD Brniště a.s.

Telefon: 731 493 339

E-mail: vilim@hotmail.cz

Tagy