weby pro nejsevernější čechy

Návrat lososů po třech letech zahajuje novou etapu

Krásná Lípa, 15. 10. 2012 – K datu 14. října 2012 skončila po třech letech DMS sbírka na podporu návratu lososů do říčky Kamenice v Českém Švýcarsku. Za dobu sbírky dárci zaslali více než 5170 dárcovských zpráv a projekt tak podpořili částkou téměř 140 tisíc korun. To odpovídá počtu sedmi tisíc malých lososů.
Uplynutím DMS sbírky však projekt Návrat lososů rozhodně nekončí, ten bez přerušení pokračuje a v přípravě je také pokračování adopčního programu v rozšířené podobě. Po přechodnou dobu zhruba jednoho měsíce však dárci nebudou moci zasílat dárcovské zprávy. „V úsilí o návrat lososů obecných do našich vod rozhodně nehodláme polevit. Také díky podpoře adoptivních rodičů se projekt vyvíjí velice slibně. Adoptivní rodiče, kterým patří velké poděkování za přízeň, se nadále mohou na projektu podílet jak vypuštěním svého lososa, tak po krátké přestávce pro vyúčtování uplynulé sbírky i dárcovsky,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko. „Náš projekt dovrší po třech letech jednu velmi úspěšnou etapu. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na projektu dosud podíleli i všem adoptivním rodičům, kteří přispěli. Věřím, že jejich zájem o navrácení lososů do českých řek bude pokračovat i v dalších letech, a námi chystané novinky přispějí k tomu, že všechny zúčastněné bude spolupráce na projektu i nadále bavit a naplňovat,“ vzkazuje Radek Hovorka ze společnosti King Oscar, která je hlavním partnerem programu Návrat lososů. Projekt Návrat lososů vznikl v roce 2008 jako společná aktivita Správy Národního parku České Švýcarsko, Českého rybářského svaz, obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko a norské značky konzervovaných ryb King Oscar. Stěžejní aktivitou projetu je podzimní vypouštění malých lososů do toku říčky Kamenice v Národním parku České Švýcarsko. Jeho smyslem je zapojení veřejnosti do unikátního reintrodukčního programu možností adopce vlastního lososa obecného. Projekt tak pomáhá šířit myšlenku spoluodpovědnosti za stav prostředí, které je životním prostorem nejen pro člověka, ale také pro množství jiných druhů, z nichž celá řada patří k druhům silně ohroženým, případně byly v minulosti člověkem již vyhubeny.

Tagy