weby pro nejsevernější čechy

Dejte mi 10 vteřin… (a pohnu Varnsdorfem?)

Archimédes svého času požadoval pevný bod ve vesmíru, aby pohnul Zemí. Nikdo mu ho nedal a tak se Země, nejspíš naštěstí, nepohnula. Mezinárodní soubor “Chantier des Images” požaduje 10 vteřin (ve skutečnosti však představení trvá necelou hodinu), aby pohnulo vaší myslí. Tento soubor pracuje s výrazovým tancem, divadelními prvky a výtvarným uměním. Nečekejte od nich zadumané dialogy, spíše smršť vjemů…

S představením “Give me 10 seconds – Dejte mi 10 vteřin” je to zhruba takhle: podle jisté psychologické teorie se v prvních deseti vteřinách po setkání s dosud neznámým člověkem odehraje proces “ohledání” nové osoby a pozorovatel si utvoří “obraz”, “představu”. Skrývá to v sobě jistá úskalí. Jednak ona “představa”, kterou si o někom jedinec utvoří, vůbec nemusí odpovídat jaksi skutečnému obraz té postavy. Může se zásadně lišit od toho, co si o sobě “zkoumaná” osoba myslí, a také například – jeden člověk může být, díky “pozorovatelům”, kteří jej hodnotí, nositelem prakticky nekonečného počtu “podob”.

Jak vidno, nevybral si soubor, tvořený věru pestrou mezinárodní partou, zrovna jednoduché téma. A nebude to jednoduché ani pro diváka, který se bude probírat mnoha obrazy, které na něj budou z jeviště obsazeného řadou zrcadlových ploch posílat právě zmíněné rozličné “podoby” obrazy představitelů.

Soubor v rámci projektu, který má podpořit mezinárodní tvrobu v regionech, žije přímo v městském divadle, kde připravuje páteční (27/11/2015) světovou premiéru. Dva ze členů souboru uvidí diváci na jevišti, a hodí se pro ně spíše než označení “tanečníci” pojmenování “interpreti” a tvůrci choreografie – Nikola Križková a Damiano Ottavio Bigi jsou z Čech a z Itálie, oba však řadu let pracují a žijí na více místech Evropy. Autorem projektu, režisérem, dramaturgem a scénografem je Amador Artiga, pochází ze Španělska. Hudbu (a doprovodné zvuky) připravil Michal Reynaud , světelný design je dílem Davida Prokopice a Diega Sancheze.

Při rozhovoru se členy souboru zdůraznil autor koncepce a režisér Amador Artiga dvě motta, která ovlivňují představení. Autorem jednoho je francouzský spisovatel a filosof Jean Paul Sartre. Zní : “Jsem vidět, tedy existuji”. Bonmot “vynálezce” existencialismu celkem přesně ve čtyřech slovech vystihuje jak jednoduchou pravdu o potvrzení fyzické existence člověka, tak také, v širším smyslu i jeden z podstaných rysů společnosti 21. století. Usiluje-li někdo o to, být společností brán na vědomí, musí “být vidět”. Na jednu stranu může být tímto způsobem veřejnost obohacena o řadu smysluplných sdělení opravdu přemýšlivých lidí. Na straně druhé je tento princip generátorem desítek zvláštních úkazů, které nazýváme například “telebrity”, a jejichž prostřednictvím jsou do světa šířeny mnohdy bizarní názory a postoje.

Druhým motem je poněkud obšírnější text pocházející od švýcarského dramatika Friedricha Dürrenmatta. Vzhledem k tomu, že svým způsobem nechává nahlédnout do dílny tvůrců, dovolím si jej ocitovat z propagačního materiálu souboru k představení “Give me 10 seconds”. Jde o fragment z textu, (označovaného autorem jako balada) MINOTAURUS: “Bytost tančila ve svém labyrintu, ve světě svých odrazů, tančila jako obludné dítě, tančila jako svůj vlastní obludný otec, tančila jako obludný bůh ve vesmíru svých odrazů. Náhle zakončila svůj tanec, zůstala pevně stát; schoulila se a upřeně zírala a všechny odrazy se schoulily a upřeně zíraly: během tance bytost zahlédla ve svých odrazech tanečníka, bytosti, které netančily, bytosti, které nenaslouchaly /…/”

Páteční premiéra není prvním projektem mezinárodního souboru Chantiers des Images. V roce 2013 se prezentoval ve Francii, v Česku, v Litvě a ve Španělsku představením “Artemis v zrcadle”. Kromě toho soubor absolovoval řadu mezinároních dílen a workshopů ve Španělsku, v Argentině, v Brazílii, ve Venezuele, v Česku a ve Francii.

Představení “Give me 10 seconds” je produktem spolupráce Francie a České republiky pomocí pražských institucí (jakými jsou například “Nová síť” a divadlo “NOD”) a francouzských divadel.

———–

Světová premiéra: 27.11. 2015 od 19 hodin; Městské divadlo Varnsdorf

Tagy