weby pro nejsevernější čechy

Závěr roku 2015 u Jiříka

Po vydařených podzimních prázdninách se nám nezadržitelně přiblížil konec roku, který je tradičně bohatý na různé akce.

V sobotu 14. listopadu jsme ve spolupráci s jiříkovskými hasiči uspořádali Svatomartinské odpoledne. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí jsme přestávali doufat v úspěch akce, ale po obědě alespoň přestalo pršet a před hasičárnu dorazilo odhadem kolem sta dětí, rodičů i prarodičů. Pro děti bylo nachystáno několik soutěží a po jejich splnění se děti mohly svést na koni. V chladném počasí všem přišel vhod teplý čaj se štrůdlem, který nám upekli a přivezli naši kamarádi, děti z Dětského domova v Lipové. Ti, kteří v chladu u hasičárny vydrželi, se občerstvili svatomartinským rohlíkem a společně, s Martinem na koni v čele, vyrazili na průvod městem. Na bezpečnost průvodu dohlíželi hasiči a Městská policie. Celý průvod se zastavil na prostranství ve Svobodově ulici, vyslechli jsme si pěvecké vystoupení Klárky Vachtové, a poté shlédli scénku o tom, jak vznikla tradice svatého Martina.

V adventním čase, v pátek 4. prosince, jsme se s třiceti dětmi sešli v prostorách Včelky na posledním nocování v roce. Kromě tradičních her a soutěží se hlavně vyráběly vánoční ozdoby. S nápady na ně přišla Helča Marková s Nikčou Matouškovou, skvěle jim a dětem při výrobě asistovala Lucka Hofmanová. Druhý den, v sobotu 5. prosince, se většina dětí s vlastnoručně vyrobenými ozdobami společně přesunula do Kutnohorské ulice, kde spolek Pohádkový les zorganizoval druhý ročník Pohádkového adventu. Děti pověsily ozdoby na stromky vedle, o nové figury doplněného, lidového betlému. Hned poté nás organizátoři pozvali do tepla na občerstvení. U čaje a cukroví si všichni napsali přání, které přivázali k balonku a poslali Ježíškovi. Ještě jsme si poslechli vystoupení Klárky Vachtové, děti dostaly balíček od opravdového jiříkovského Mikuláše a tím se uzavřela kronika roku 2015.

Všechny naše aktivity by nemohly proběhnout bez podpory Města Jiříkov. Velké poděkování za podporu a pomoc při organizaci akcí patří i jiříkovským hasičům, Včelce Jany Podzimkové, Pohádkovému lesu Jiříkov, panu Cibulkovi z Rumburku a panu Houdkovi z Království. Finančně nás podpořil pan Vachta.

Za Spolek Jiřík vám přeji v roce 2016 spoustu zdraví, hodně štěstí a pohody.

Třeba se s vámi nebo vašemi dětmi potkáme už na nocování s karnevalem v maskách 28. ledna. V ten samý den v zasedací místnosti Městského úřadu proběhne beseda s autory knížek o rozhlednách, nejen těch z Českosaského Švýcarska. V termínu jarních prázdnin, 6.3. -11.3. máme pro děti připravený pobyt na chatě AHOJ v Jizerských horách, kde si společně užijeme lyžování a dalších zimních radovánek.

Fotografie a informace z proběhlých akcí a informace o akcích, které připravujeme, najdete na našem Facebooku/Spolek Jiřík a na stránce www.spolekjirik7.webnode.cz.

Za Spolek Jiřík
Jan Dvořák

Tagy