weby pro nejsevernější čechy

Česká mše vánoční v Růžové

Původně jsem na zbytek neděle 3. ledna 2016 plánoval jiný program, ale když jsem se v Benešově nad Ploučnicí dozvěděl, že Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby bude mít repete v nedaleké Růžové, bylo všechno jinak. Skočil jsem do auta a vyrazil.

Protože se mi to provedení v Benešově nad Ploučnicí zamlouvalo, a protože kostel sv. Petra a Pavla znám, třeba z jednoho přeloženého ročníku Hudebního léta Srbské Kamenice, příliš jsem neváhal.

I tady byl kostel zaplněn tak do poloviny kapacity, i tady se hrálo na místní varhany. Tady se ale přítomní nakonec neudrželi a muzikantům po skončení mše zatleskali. Ono tedy po pravdě – měl jsem pocit, že značná část posluchačů se s orchestrem zná víc než dobře.

Sice si nemyslím, že by na mne účast na mších zanechala nějaké kladné stopy a směřoval bych snad nakonec někam jinam než do pekla, ale pro ty, kdo nevědí – obě mše (Benešov i Růžová) byli tzv. tříkrálové, při nichž se světila voda, křída a kadidlo, čehož výsledky bylo možno si po mši odnést domů. Křídu především pro ozdobení příbytku symbolem kříže a iniciálami K+M+B. Mimochodem, víte, co prý ta tři písmena v moderním znamenají? Jak prozradil pan farář, je to připomínka pro ty, co opouštějí svůj domov: klíče, mobil, brýle…

https://youtu.be/3B4eEeb-HZc

https://youtu.be/lgxwhAUvsSw

Tagy