weby pro nejsevernější čechy

Historicko-antropologický seminář v České Lípě

Vážení přátelé, ve středu 27. ledna 2016 v 16:00 hod. bude v přednáškovém sále (Klubovně) hlavní budovy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě zahájen „Historicko-antropologický seminář 2016“.

Bezplatný vzdělávací program, s možností terénních exkurzí, je určen všem zájemcům o archeologii, historické vědy a památkovou péči bez věkového omezení. Přednášky jsou zvláště vhodné pro studenty vyšších ročníků gymnázií, odborných škol, pedagogy, též pro pracovníky kulturních a informačních center či začínající badatele.

Seminář se snaží vystupovat jako mezičlánek mezi střední školou a univerzitou, mladým zájemcům nabízí též pomoc při přípravě na přijímací zkoušky a uvedení do vědecké práce. Pravidelní posluchači získávají doklad o absolvování programu.

Další informace o vzdělávacím projektu muzea naleznete zde ->

S pozdravem

Markéta Váchalová Vojtíšková

Oddělení výstav, výchovy, propagace a galerie

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297

vachalova@muzeumcl.cz

tel.: +420 487 824 145, linka 28

GSM pracovní 702 000 096, osobní 603449 306

www.muzeumcl.cz

Tagy