weby pro nejsevernější čechy

Učení je cesta

Dorazila k nám dnes (v pondělí 29. října 2012) tisková zpráva z poněkud jiné oblasti, než je kultura a sport, takže tu ji máte, ať taky něco víte.
Dnes převzalo 20 úspěšných absolventů kurzu Pracovník v sociálních službách Osvědčení o získané kvalifikaci. Do kurzu a celého projektu „Učení je cesta“ byly zařazeny osoby nezaměstnané. Absolventi kurzu prokázali nejen to, že chtějí pracovat, ale i to, že jsou ochotní pro to něco udělat. Pro 15 z nich máme připraveno pracovní místo.

Kostka Krásná Lípa, p.o. – Hana Volfová, ředitelka

Podporovat osoby nezaměstnané a zvyšovat jejich uplatnění na trhu práce má za cíl projekt „Učení je cesta“. Do projektu vstoupilo 20 zájemců, kteří prošli pracovní a bilanční diagnostikou, motivačním kurzem, odbornou praxí a kvalifikačním kurzem pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na terénní práci. Právě tento kurz byl dnes ukončen závěrečnými zkouškami.

Ve Šluknovském výběžku je nyní 20 nově vyškolených a vycvičených pracovníků v sociálních službách, Díky projektu získá 15 z nich dotované pracovní místo u místních obcí a poskytovatelů sociálních služeb v délce 12 měsíců. Ti, kteří dotované místo nezískají tak mají díky své větší kvalifikaci vyšší šanci se na trhu práce uplatnit.

„Díky tomu kurzu jsem si uvědomila, že nejsem hloupá, že se opravdu dokážu něco naučit. Zvýšilo se mi sebevědomí“, říká Petra Ferencová, jedná z úspěšných absolventek rekvalifikačního kurzu.

„Zájem o účast v projektu, o zvýšení kvalifikace a práci měl dvojnásobný počet osob, než byla kapacita projektu. Příprava dvaceti vybraných účastníků na nástup do zaměstnání trvala téměř 5 měsíců. Těší mě, že se všichni maximálně snažili uspět a přeji jim, aby se práci nejen získali, ale si ji i dlouhodobě udrželi“, řekla Hana Volfová, ředitelka příspěvkové organizace Kostka Krásná Lípa.

Projekt Učení je cesta (CZ.1.04/3.3.05/75.00130) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, realizátorem projektu je Kostka Krásná Lípa, p.o..

Petra Vrajová, mentor – sociální pracovník

Tagy