weby pro nejsevernější čechy

Chcete se vyhnout dluhům? Nechte si pomoci zdarma!

Z periodického tisku, z televize i z přímých kontaktů s jednotlivými klienty Dluhová poradna Rumburk zjišťuje, že některé velké společnosti odkoupily drobné pohledávky za Vámi, běžnými lidmi, a hromadně podávají žaloby, kterými dluhy vymáhají.

Díky právní úpravě, která postihuje nečinnost, netečnost, nevšímavost, pasivitu lidí, pak hrozí, že budete odsouzeni k úhradě dluhů, ke které byste při opatrnosti a rychlém jednání, odsouzeni nebyli. Přitom pomoc je ZDARMA a VELMI JEDNODUŠE DOSAŽITELNÁ!!!
Základní zásady:
1. PŘEBÍREJTE POŠTU‼! Pokud poštu od soudu nepřevezmete, platí fikce doručení a má se za to, že Vám byla doručena!
2. Je-li Vám doručen platební rozkaz nebo elektronický platební rozkaz, OKAMŽITĚ kontaktujte naši Dluhovou poradnu Rumburk, například i prostřednictvím formuláře na našem webu. Jak si přečtete v poučení u platebního rozkazu, je možno podat odpor. Jenomže podání odporu již NENÍ ZCELA JEDNODUCHOU záležitostí a je vhodnější, když se tím bude zabývat ODBORNÍK. Příprava odporu také nějaký čas vyžaduje – pokud se na nás obrátíte pozdě, může již dojít k tomu, že odpor nebude včas podán. My máme k dispozici odborníky a zdarma se Vám pokusíme pomoci.
3. Obraťte se na nás neprodleně při DORUČENÍ KAŽDÉHO PLATEBNÍHO ROZKAZU, i když budete mít pocit, že je Vám doručováno totéž vícekrát. Můžete si nevšimnout, že jde o různá řízení, byť je v nich uvedena stejná výše dluhu.
4. V případě dohody Vám poskytneme kvalitní právní zastoupení v soudním řízení, a to ZCELA ZDARMA, tedy bezúplatně, s výjimkou poštovného, když nám budete něco posílat. Dohoda s námi neřeší vymáhání dluhu poskytnutím půjčky, ale POSKYTNUTÍ ODBORNÉ POMOCI při OBRANĚ proti tomu, aby Vás soud odsoudil k placení. Po Vás nebudeme kromě prvotní spolupráce (vyplnění formuláře, podpis plné moci) nic jiného, ani žádnou další aktivitu, požadovat.
5. Vyhrazujeme si právo právní zastoupení nepřijmout, bylo-li by konání v dané konkrétní věci po právním rozboru předem odsouzeno k neúspěchu.

Kontakt: Dluhová poradna Rumburk
Třída 9. Května 859, 408 01 Rumburk
Telefon: 606 671 827 – Bohunka Slaná
e-mail: finarcha1@seznam.cz