weby pro nejsevernější čechy

Spolek přátel Rumburku zve na akci Ukliďme svět 2016

V neděli 17. 4. 2016 se Rumburk připojí k mezinárodní kampani Clean Up the World – Ukliďme svět!

Sraz účastníků je ve 14.00 h. u rumburského koupaliště. Následně se vydají k Pstružnému potoku a do okolí naučné stezky Dymník. Účastníc by si měli vzít vlastní rukavice. Úklidovou akci pořádá Spolek přátel Rumburku. Pro účastníky je po jejím skončení připraveno opékání vuřtů. Sesbíraný odpad odveze Lesní správa Rumburk. Akci Ukliďme svět v Rumburku podporují Lesy ČR a Český svaz ochránců přírody.

Úklidová kampaň Clean Up the World má kořeny v Austrálii. V České republice se pořádá od roku 1993. Koordinátorem kampaně v ČR je Český svaz ochránců přírody. Akce se pořádá průběžně po celý rok, obvykle v jarním a podzimním termínu.Spolek přátel Rumburku ji pořádá od roku 2014.

Klára Mágrová

Více informací k akcím Spolku přátel Rumburku sdělí:

Mgr. Filip Mágr, e-mail: spolekpratelrumburku@seznam.cz, GSM +420 723 959 516

Informace o Spolku přátel Rumburku:

Spolek přátel Rumburku je nestátní nezisková organizace. Spolek od roku 2013 připravuje akce pro veřejnost, popularizuje historii města, významné památky, osobnosti a události a to formou vycházek, přednášek a besed. Kromě toho pořádá úklidové akce. Spolek se ustanovil jako dobrovolné sdružení obyvatel Rumburku.

Tagy