weby pro nejsevernější čechy

Noc s Andersenem v Jiříku

Spolek Jiřík z Jiříkova se v pátek 1. dubna 2016 připojil k celoevropské akci Noc s Andersenem.

S dětmi jsme se sešli v prostorách, které nám teprve nedávno propůjčilo město Jiříkov. Hned na začátku se děti rozdělily do tří družstev a vyluštily první hádanku, která je navedla do jiříkovské knihovny. Tam už čekala paní knihovnice, která měla připravené vědomostní soutěže, nejen o knihách. Příjemným zpestřením byla spousta dobrůtek a pamětní list.

Další hádanky děti zavedly k jiříkovskému vajíčkovníku a nakonec do hasičárny. I přes pokročilou dobu se několik členů SDH ochotně dětem věnovalo a ukázali jim svou techniku. Už za tmy jsme se vrátili zpět. Tam byla připravená večeře a po ní jsme si připravili ležení na další program.

Noc s Andersenem je hlavně o knížkách, také jsme jich několik donesli a v jedné z nich vybrali pohádku Čert a Káča. Tu následně dětem přečetl pan místostarosta Horák, který ochotně přijal naše pozvání. Po přečtení pohádky pak ještě odpovídal na všetečné dotazy týkající se dění v Jiříkově. Po odchodu pana místostarosty byly přečteny další pohádky, poté se malí Anderseni uložili ke spánku.

Ke zdaru akce a ke spokojenosti skoro třiceti dětí přispěli všichni, kteří se na akci podíleli, za Spolek Jiřík z Jiříkova to byly Lucka a Lucka Hofmanovy, Jana Vachtová, Věra Šlégrová, Matěj Dvořák a Tonda Stočes. Poděkovat také musíme knihovnici paní Svobodové, panu Horákovi, Městu Jiříkov a také jiříkovským Hasičům.

Fotografie jsou k prohlédnutí na našem Facebooku/Spolek Jiřík z Jiříkova nebo na stránkách www.spolekjirik7.webnode.cz. Tam najdete i pozvánky na naše další akce, nejen pro děti. Na začátku května to bude třeba beseda o stavební historii baziliky ve Filipově.

Za Spolek Jiřík z Jiříkova

Jan Dvořák

Tagy