weby pro nejsevernější čechy

Den Země – Ochrana přírody v Libereckém kraji

Rádi bychom Vás pozvali na Den Země ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 9.00 – 15.00 hodin. Letošní téma je ochrana přírody v Libereckém kraji.

Desátý ročník Dne Země ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě je tentokrát pořádán v odborné spolupráci s Lesy ČR, s. p. a tématem je ochrana přírody v Libereckém kraji.

Pro žáky všech typů škol i pro širokou veřejnost je připraveno více jak 20 odborných a tvůrčích zastavení, včetně prohlídek přírodovědných expozic muzea a galerie.

Společně s DDM Libertin a SOŠ a SOU 28. října 2707 v České Lípě jsou pro účastníky akce připraveny ukázky sokolnické a myslivecké práce, odborné přednášky, vědomostní stanoviště o přírodě a lese, vzdělávací a výtvarné dílny, pohybové a smyslové soutěže, celodenní prohlídky přírodovědných expozic muzea.

Doplňkovým programem Dne Země je tentokrát i rozsáhlá výstava studentských prací SUPŠŠ a VOŠ Turnov, spojená s tvůrčími uměleckými dílnami těchto škol.

Více informací můžete před akcí nalézt na www.muzeumcl.cz

Nutné předchozí přihlášení na program Dne Země!

Nejjednodušším způsobem je zápis do tabulky. Zde najdete konkrétní časový harmonogram a můžete si tak sami zvolit nejlépe vyhovující čas příchodu do VMG. Přihlášení je možné také u Jany Jermanové: jermanova@muzeumcl.cz

Program je zdarma a je pořádán Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě a Lesy ČR s. p., za finančního přispění Libereckého kraje a Lesů ČR s. p.

Kontaktní osoba: Ing. Marta Knauerová, vedoucí přírodovědného oddělení VMG (knauerova@muzeumcl.cz, 725 099727)

Tagy