weby pro nejsevernější čechy

Miroslav Pangrác: obrazy a plastiky (Galerie Jídelna 5. 5 – 19. 6. 2016)

Pražský výtvarník Miroslav Pangrác se vrací do Galerie Jídelna po několika letech. Tentokrát kromě obrazů, zejména z cyklu Létavci, představí také své plastiky, kterým se v poslední době věnuje. Cyklus plastik nese název Troubelíni.

Miroslav Pangrác ml. se narodil 9. 1. 1967 v Praze a to v rodině významného českého sochaře, čímž mu bylo umožněno vyrůstat v prostředí výtvarného umění. Od mládí maluje a věnuje se různým výtvarným směrům, měl přímou možnost studovat v otcově atelieru, i v atelierech spřízněných umělců, rodinných přátel. Rád navštěvuje soukromé ateliery, kde získává další zkušenosti v malbě a účastní se také společných výstav. Přesto si v tvorbě prosazuje vlastní cestu a směr.

Podstatu jeho tvorby tvoří abstraktní malba, ve které hledá skrytou krásu tvarů, symbolů spojenou s barevnou náladovostí. Experimentuje, kombinuje různé druhy a typy barev a z takto vzniklých struktur a nevšedních tvarů dotváří obrazy do konečného stavu. Olej na plátně nebo akryl patří mezi jeho nejmilejší techniky. Ve svých dílech nechává prostor pro divákovu fantazii, nechává zapojit představivost, někdy jen navodí myšlenku tvarem, symbolem nebo barevností. Kolem roku 1998 začíná signovat obrazy jen zkráceně Grác a pod tímto jménem vystavuje a prezentuje svá díla dodnes. V současné době tvoří v malém atelieru na pražském Žižkově, kde je možno po dohodě shlédnout autorovu tvorbu z posledních let. Díla Miroslava Pangráce ml. jsou k vidění ve sbírkách po Čechách i v cizině. Je členem Nového sdružení pražských umělců.

Výstava v Galerii Jídelna bude zahájena ve středu 4. května v 17 hodin a potrvá do 19. června 2016.

Markéta Váchalová Vojtíšková

výstavní oddělení muzea

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Příspěvková organizace Libereckého kraje

Nám. Osvobození 297, 470 34 Č. L.

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

Tagy