weby pro nejsevernější čechy

Obnova bývalé márnice v Jiříkově se představuje na výstavě Má vlast cestami proměn 2016

Někdejší márnice v Jiříkově se prezentuje na výstavě zachráněných objektů.

Osmý ročník národní putovní výstavy „Má vlast cestami proměn 2016“ odstartoval letos v květnu v Praze na Vyšehradě. Výstava prezentuje sto dvanáct zvelebených objektů z celé České republiky. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s. Součástí výstavy je internetové hlasování o Nejkrásnější proměnu roku 2016. Jiříkovská márnice má č. 43. Hlasovat je možné bezplatně až do 1. května 2017 na www.cestamipromen.cz/hlasovani. Loňského ročníku výstavy „Má vlast cestami proměn 2015“ se zúčastnil i zástupce Šluknovska, proměna kaple Svatých schodů v Loretě Rumburk obsadila mezi devadesáti devíti objekty 7. místo.

Stavba bývalé márnice v centru Jiříkova je cenná stářím i malebností, s níž tvoří jeden celek s barokním kostelem sv. Jiří. K záchraně došlo po stavební obnově v letech 2014-2015. Na stavbě o rozměrech 6 x 7 m se obnovil poškozený krov, vyzdila zřícená korunní římsa, položila nová krytina z přírodní břidlice, obnovily vápenné omítky, instalovala okna s mřížemi a dveře a opravil sloup ohradní zdi. Stavební práce se nedotkly interiéru bývalé márnice. Exteriér objektu je možné si volně prohlédnout. Obnova kulturní památky v centru Jiříkova za 1 058 000 Kč se hradila z příspěvku Římskokatolické farnost Jiříkov, Ústeckého kraje, Ministerstva kultury, Biskupství litoměřického a Města Jiříkov.

Objekt márnice dal v areálu hřbitova u kostela sv. Jiří v Jiříkově ve 20. letech 18. století postavit majitelé panství Šluknov Alois Thomas Raimund hrabě Harrach a jeho žena Marie Ernestina hraběnka z Dietrichsteinu. Stavitelem kostela a zřejmě i márnice Johann Georg Aichbauer ml. z Prahy, nevlastní bratr Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Pětiboký objekt se stanovou střechou patří mezi nejstarší stavby svého druhu na Šluknovsku. Počátkem 20. století se bývalá márnice v Jiříkově stavebně upravila. V té době již nesloužila svému účelu. V roce 2013 byl objekt prohlášen za kulturní památku.

Na fotografiích lze porovnat stav márnice v Jiříkově před zahájením prací v roce 2013 a po obnově v roce 2015.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy