weby pro nejsevernější čechy

Café Henke v Rumburku zářilo do noci

V úterý 21. června 2016 se sto padesát zájemců vydalo do někdejší slavné rumburské stavby na pěší zóně.

Po roce připravil Spolek přátel Rumburku a Jiří Kovář v Rumburku opětovné zpřístupnění kulturní památky – bývalé kavárny a cukrárny Café Henke (čp. 3) a vedlejší bývalé Italské vinárny (čp. 4, dnes prodejna potravin). Prohlídka budovy se opakovala záměrně, právě v tomto objektu má spolek sídlo. V budoucnu by zde spolek chtěl pořádat přednášky pro veřejnost a mít tu svou spolkovou místnost.

Oproti loňsku výrazně prokouklo přízemí, návštěvníci se tu mohli občerstvit u prostřených stolů. V sále v 1. patře se pak promítala prezentace historických fotografií objektu a snímků z probíhajících oprav. Zpřístupnění stavby, které se v minulosti říkalo také Krym a Venuše, připravil Spolek přátel Rumburku a majitel objektu Jiří Kovář. Právě ten odpovídal na všetečné dotazy příchozích. Účastníci prohlídky mezi sebou vybrali 3 053 Kč jako dobrovolný příspěvek. Výtěžek věnoval Spolek přátel Rumburku majiteli domu jako dar na obnovu kulturní památky postavené ve stylu art deco. Budova Café Henke od stavitele Emila Röslera, rodáka z Vlčí Hory, je architektonickým unikátem z let 1925 -1926. Opětovnou možnost návštěvy nabídne letošní září, kdy by se Café Henke mělo připojit ke Dnům evropského dědictví.

Klára Mágrová

Redakce: Letos jsme byli okouknout stav vlastnoočně a prolezli budovu od půdy po sklep, od sklepa po půdu:

Tagy