weby pro nejsevernější čechy

Srpnová slavnost Porciunkule 2016 v Loretě Rumburk

Tradiční odpustková pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule se uskuteční v sobotu 6. srpna 2016 v Rumburku.

Koná se od 10.00 do 17.00 h. v barokní sakrální památce a mariánském poutním místě Loreta Rumburk. Součástí církevní slavnosti je mše svatá, koncert, vernisáž výstavy, hravá prohlídka Lorety pro děti a komentované prohlídky loretánského areálu. Vstupné je dobrovolné. Slavnost Porciunkuli pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Od 10.00 do 17.00 h. se konají komentované prohlídky Lorety Rumburk s průvodcem. Ve 14.00 h. začne v loretánské kapli koncert duchovních písní Petra Kopejska a v 15.00 h. komentovaná prohlídka pro děti. Od 16.15 h. je v křížové chodbě vernisáž výstavy černobílých fotografií Jiřího Stejskala „České Nizozemí“. Od 15.00 h. se v klášterním kostele sv. Vavřince koná mše sv. a od 16.15 h. loretánská litanie ve Svaté chýši. Hlavním celebrantem je františkán P. Ignác Majvald OFM z Římskokatolické farnosti Liberec – Ruprechtice.

Svátek Porciunkule (z lat. portiuncula, malý pozemek) je spojena s řády, které se hlásí k odkazu sv. Františka z Assisi. Slaví se 2. srpna a je spojená s udílením plnomocných odpustků. V Rumburku má více než třistaletou tradici. Poprvé se ve městě slavila před 331 lety. „Pouť k Panně Marii Andělské z Porciunkule prvně slavili řeholníci z kapucínského kláštera u sv. Vavřince v létě roku 1685. Pro Loretu, která byla vybudována roku 1707 v těsné blízkosti kláštera a do roku 1950 ji spravovali kapucíni, byla Porciunkule každoročně nejvýznamnější církevní slavností. Účastnili se jí poutníci z oblasti severních Čech a Horní Lužice,“ vysvětluje páter Jozef Kujan SDB, který má na starost obnovu Lorety Rumburk.

Program slavnosti Porciunkule 2016 v Loretě Rumburk:

10.00-17.00 komentované prohlídky loretánského areálu

10.00-17.00 výstava České Nizozemí (ambit)

14.00-14.40 koncert duchovních písní Petra Kopejska (loretánská kaple Panny Marie)

15.00-15.45 hravá prohlídka Lorety Rumburk pro děti

15.00-16.00 mše svatá (klášterní kostel sv. Vavřince), hlavní celebrant P. Ignác Majvald OFM z Římskokatolické farnosti Liberec – Ruprechtice

16.00-16.15 loretánská litanie (loretánská kaple Panny Marie)

16.15 vernisáž výstavy černobílých fotografií Jiřího Stejskala

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Loreta Rumburk: slavnost Porciunkule 2. 8. 2014, pobožnost u oltáře sv. Josefa (foto Klára Mágrová)

Tagy