weby pro nejsevernější čechy

Bazilika minor ve Filipově je v létě 2016 přístupná s průvodcem

Od 1. 7. do 31. 8. 2016 je v poutním kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově zajištěna průvodcovská služba pro poutníky a turisty.

Bazilika minor je přístupná od úterý do soboty, od 11.00 do 16.00 h. V neděli je poutní kostel o letních prázdninách možné navštívit od 9.30 do 16.00 h., z důvodu mše sv. a koncertu se neposkytuje průvodcovská služba. Mše sv. začíná v neděli v 10.30 h. a varhanní koncert od 14.00 h. Prohlídky zajišťuje Arte musica, z.s. a Římskokatolická farnost Jiříkov. Vstupné je dobrovolné.

Monumentální poutní bazilika minor leží ve Filipově, místní části Jiříkova, při státní hranici se Spolkovou republikou Německo. Filipov je významným mariánským poutním místem spjatým se zjevením Panny Marie dne 13. 1. 1866 a náhlým uzdravením Magdaleny Kade. V bazilice minor ve Filipově se celoročně konají česko-německé mše svaté – v neděli od 10.30 h. a každého 13. dne v měsíci. Poutní chrám spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. Chrám z let 1870-1885 patří k významným poutním místům v Diecézi litoměřické.

V hlavní lodi poutního kostela ve Filipově je v letních měsících k vidění česko-německá výstava o historii poutního místa „Poutní místo Filipov (1866-2016)“. Od 3. 7. do 28. 8. 2016 v bazilice minor probíhá mezinárodní festival Varhanní duchovní hudba ve Filipově 2016. Během devíti koncertů se posluchači zaposlouchají do zvuku varhan, trubky, zpěvu a mluveného slova. Vstup na koncerty je volný. Koncerty začínají vždy v neděli od 14.00 h.

Poutní místo Filipov si po celý rok 2016 připomíná 150. výročí od svého vzniku. V pondělí 12. 9. 2016 se v Krásné Lípě uskuteční mezinárodní konference „150 let Filipova“. Připravuje ji Biskupství litoměřické, Římskokatolická farnost a další partneři. Přihlášky je možné zasílat do 31. 7. 2016.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy