weby pro nejsevernější čechy

Vodá má, voda má … [prameny Mandavy, jak to tam vypadá]

Před časem jsme otiskli text, který popisuje situaci kolem pozemku, kde se nachází jeden (minimálně historický) pramen Mandavy. Situace se od té doby příliš nezměnila, ale atmosféra kolem celého problému poněkud houstne.

Starosta Starých Křečan, pan Moravec si dopisuje s pozemkovým úřadem, do pomoci se záchranou a přístupností jedné ze zajímavých lokalit výběžku(.eu) se zapojil senátor Linhart, věc je v rukou úřadu pro životní prostředí. Rumburský Klub českých turistů, který se o lokalitu staral chystá další jednání.

My jsme se na místo vypravili, abychom si udělali přesný obrázek, co se vlastně stalo. A abychom byli, tak říkajíc, u pramene.

Můžete nahlédnout s námi:

Jak bylo řečeno, měli jsme v úmyslu oslovit i nájemce syn nájemce pozemku, pana Maxina, ten však celkem jasně promluvil sám a to v rumburské skupině na sociální síti facebook.

maxin

Příští týden proběhne další schůze Klubu českých turistů, ale také zastupitelstvo ve Starých Křečanech, které se bude tímto problémem zabývat.

Podle našeho prognostika to bude válka dlouhá — papírová, která neprospějej nikomu. Naše vědma dodává: až mi to křišťálovou kouli zakalilo; a stěhuje se pryč.

My ještě chvíli vydržíme a o dalším vývoji vás budeme, samozřejmě, informovat.