weby pro nejsevernější čechy

Město Šluknov buduje nové veřejné toalety pro své návštěvníky

V současné době probíhají stavební práce v rohové části náměstí Míru ve Šluknově, v jejichž rámci je realizován projekt „Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“.

Ten spočívá ve vybudování nových veřejných toalet sloužících zejména pro turisty navštěvující památky či naučné stezky v okolí města. Stávající toalety z 80. let byly již dlouhodobě nevyhovující a zejména svým interiérem návštěvníky spíše odrazovaly.

Demolice stávajících toalet

Nové sociální zařízení bude oproti stávajícímu navíc bezbariérově přístupné a součástí akce je i úprava okolí včetně terénních úprav a výsadby nové zeleně. V současné době je dokončena demolice původních toalet, položeny nové inženýrské sítě a je připravována základová deska pro nové WC. Dokončení je předpokládáno ke konci října letošního roku.

Prjektová dokumentace nového WC

Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Tagy