weby pro nejsevernější čechy

Významné ocenění pro kurátora jabloneckého muzea

Cenu České sklářské společnosti za rok 2015 získal Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Předána mu byla při slavnostním zahájení 6. mezinárodní konference historie sklářské a bižuterní výroby v českých zemích, kterou muzeum v těchto dnech společně s Českou sklářskou společností a Českou archeologickou společností pořádalo.

Petr Nový je jedním z nejmladších držitelů této prestižní ceny. Jak uvedl ve svém proslovu zástupce České sklářské společnosti, Petr Nový je autorem, nebo se významně podílel na autorství, více než pěti desítek knih a katalogů, více než dvou set odborných textů v tištěné podobě a na internetu, a připravil již přes padesátku výstav doma i v zahraničí. Je také velmi znám v mediálním prostoru a dokáže velmi erudovaně mluvit z patra na téma historie i přítomnosti českého sklářství. Díky tomu se mu daří zlepšovat pověst českého sklářského řemesla, umění a průmyslu. Od roku 2011 vede pro Českou sklářskou společnost časopis Sklář a keramik, který se mu podařilo vyvést z ekonomických problémů a prakticky zachránit před krachem.

„Máme to štěstí, že Petr Nový největší část své nevyčerpatelné energie a zaujetí pro sklo stále spojuje především s naším muzeem. Je jednoznačně hlavním nositelem většiny aktivit muzea a jeho stoupajícího kreditu v očích odborné veřejnosti. Jeho přístupu si velmi vážíme a k zaslouženému ocenění mu ze srdce gratulujeme,“ uvádí ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Milada Valečková.

Jana Šůrová

asistentka ředitelky muzea

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

U Muzea 398/4

466 01 Jablonec nad Nisou

www.msb-jablonec.cz

Tel: 483 369 011

e-mail: info@msb-jablonec.cz

Tagy