weby pro nejsevernější čechy

Požehnání kaple Bičování Krista na křížové cestě v Království

Ve čtvrtek 17. 11. 2016 požehnal P. Pavel Procházka z Římskokatolické farnosti – arciděkanství Šluknov obnovenou kapli Bičování Krista na křížové cestě v Království.

Na místě se sešlo více než pět desítek osob z Česka a Německa. Křížová cesta byla vybudována na Kamenném vršku (něm. Steinhügel) v roce 1859 z iniciativy místního faráře P. Wenzela Karla. Stávající kaple Bičování Krista pochází z roku 1909, kdy nahradila starší grottu (umělou jeskyni) Bičování Krista. Obnovu kaple zajistilo v roce 2016 Město Šluknov z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury. Obnova areálu křížové cesty, který se v roce 2014 stal kulturní památkou, má pokračovat i v dalších letech. Na rok 2017 plánuje Město Šluknov znovu sestavení jednotlivých žulových zastavení křížové cesty včetně osazení fotokopií dřevěných reliéfů.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.facebook.com/loretarumburk

www.loretarumburk.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

Tagy