weby pro nejsevernější čechy

Klub přátel muzea na cestách

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě otevírá ve středu 23. listopadu 2016 výstavu „Klub přátel muzea na cestách“.

U příležitosti blížícího se padesátého výročí založení Klubu v roce 2018 a třicátého výročí jeho obnovení 26. listopadu 1986 jsme připravili výstavu, která nechce být jen reportáží z cest. Chce ukázat jakými směry se vyvíjela exkurzní vlastivědná práce.

Již první zájezd do Středních Čech v roce 1972 vyvolal takový zájem politických orgánů, že si na Klub „posvítili“. Za vlastivědným poznáním totiž vyrazili lidé aktivní, dle tehdejších měřítek mnozí nežádoucí stoupenci demokratizace z roku 1968. Proto byla také činnost Klubu následně utlumena. Obnovila se po roce 1986 a na výstavě podáváme soubor historických vyobrazení se vztahem k místům, která jsme poznali. Prvním okruhem byly kostely v České Lípě a v širším okolí. Další cesty vedly k objevování Žitavy, Ojvína a celé Lužice.

Mnoho cest bylo podniknuto do okolních okresů a na okraje Libereckého kraje. Některým z posledních je věnována také obrazová reportáž. Nevšednost zapomenutých krás byla vždy velmi inspirativní a u všech účastníků narůstalo povědomí o hluboké spojitosti regionálních a národních dějin a také o dávném propojení minulosti Lužice a Čech.

Výstava je otevřena v Maštálkově výstavní síni až do konce roku 2016.

Ladislav Smejkal

historik novodobých dějin Vlastivědného muzea a a galerie v České Lípě

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Nám. Osvobození 297, 470 34 Č. L.

Tel.: 487 824 145

www.muzeumcl.cz

Tagy